Agritech Nordic 2020:

Inviterer til heldigital teknologikonferanse

Hvordan kan jordbruket, skogbruket og havbruket tilpasse seg ny teknologi best mulig?

GLEDER SEG: Edvard Iversen er prosjektkoordinator for AgriTechNordic og Håvard Belbo er daglig leder i T:lab AS og initiativtaker til AgriTechNordic. De ser frem til å høre hva de inviterte aktørene sier om fremtiden.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

STEINKJER: Årets utgave av Agritech Nordic streames live på Facebook torsdag 18. juni, opplyser arrangøren.

– Vi hadde gledet oss til å bruke Innocamp som arena i år, men slik ble det ikke, sier Edvard Iversen som er prosjektkoordinator for AgriTechNordic.

Bredt nedslagsfelt

Han forteller at Norges og Nordens forutsetninger for å lykkes i bioøkonomien danner bakteppet for konferansen, og at de har vært og besøkt aktører fra Fannremsmoen i sør til Nærøysund i nord som blir en del av torsdagens sending.

– Fornybare ressurser i havet, skogen og jorda, i kombinasjon med kapitaltilgang, teknologi og kunnskap, gir et konkurransefortrinn.

Tidligere har konferansen vært avholdt i rådhusssalen i Steinkjer i tilknytning til Steinkjerfestivalen.

– Vi har på forhånd hatt flere henvendelser og påmeldinger til streamen enn hva rådhuset hadde villet romme av folk, så vi er fornøyd, sier Iversen.

Må lære av hverandre

Skal vi utvikle den norske og nordiske bioøkonomien videre, må mange aktører innrette seg for innovasjon og teknologiadopsjon.

– I år ser vi særlig på hva som skal til for at vi skal klare å utvikle den norske og nordiske bioøkonomien videre, forteller Håvard Belbo, som er daglig leder i T:lab AS og initiativtaker til AgriTechNordic.

– Skal vi få en mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene, må vi lære av hverandre. Derfor har vi samlet et knippe trønderske og internasjonale aktører til å presentere og debattere mulighetene som ligger i fremtiden, fortsetter han.

Blant aktørene du får høre, er disse:

  • Wim Vanhaverbeke – professor i digital innovasjon og entreprenørskap.
  • John Egil Johannessen - Nysnø klimainvesteringer.

  • Dorte Wiene – regiondirektør for Norden i Tech Tour.
  • Shubhang Shankar – managing director i Syngenta Ventures, et av verdens største investeringsfond innen agritech.

Konferansen åpnes av statsminister Erna Solberg.

Penger til nye ideer

Agritech Nordic har i tillegg invitert et knippe bioøkonomi-gründere som skal presentere det de jobber med. Etter at publikum har stemt på hvem som har den beste ideen, deler AgriTechNordic og Innovasjon Norge ut sjekken med 50.000 kroner til vinneren.

Initiativtakerne

T:lab, Steinkjerfestivalen og Trønder-Avisa tok i 2017 inititativet til AgriTechNordic, som nå har et stort antall samarbeidspartnere, blant andre Innovasjon Norge, Mære Landbrukskole, InnovArena, WoodWorks, Sparebank1 SMN og Trøndelag fylkeskommune.

– Vi har et internasjonalt ekosystem som ambisjon og håper å nå bredt ut, avslutter Iversen.