Nyetablering:

Maritim Power gir gass ved Nærøysundet

Lasse Berg og de andre eierne bak nyetablerte Maritim Power AS satser på å ta en solid porsjon av kaka i markedet for service og vedlikehold av båtmotorer.

SATSER I SJØKANTEN: Med én million kroner i aksjekapital satser Lasse Berg (til høyre) på betjene markedet med yrkesfartøy, som passerer i stort antall like utenom kaikanten i Nærøysundet. Rune G. Iversen (til venstre), Fredrik Ramfjord og Ole-Kristoffer Bull bidrar med fagkompetansen som skal til for å håndtere maritime framdriftssystemer og morgendagens krav til klima og miljø.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik.

Nyheter

RØRVIK: Lasse Berg klager ikke på beliggenheten. Med verksted og kaifront mot det travle Nærøysundet har han utsikt ferdselsåren hvor all kystgåede sjøtrafikk passerer. Nærheten til mylderet av oppdrettsbåter, fiskefartøy, ferjer og hurtigbåter er den direkte foranledingen for at han i forrige måned etablerte Maritim Power. Selskapet tilbyr installasjon, service og vedlikehold av motorer som brukes i yrkesfartøy.

God start

– Vi er i en oppstartsfase og har ikke markedsført oss på noe vis til nå. Likevel må jeg si at vi har temmelig fulle dager, med mange kundeoppdrag, sier Lasse Berg, største eier og daglig leder Maritim Power.

Selv om bedriften er ferske i markedet, er Lasse Berg på ingen måte en novise i motorfaget. Før nyetableringen var han daglig leder i Moen Power, som er en del av Moen-Gruppens verftsvirksomhet i Nærøysund.

Satsingen for egen regning og risiko skjer med én million kroner i aksjekapital og fasiliteter i bryggerekka på Kullbryggeholmen i Rørvik. Berg eier selv 70 prosent av aksjene, mens Torfinn Hansvik, Ole-Kristoffer Bull og Rune G. Iversen eier ti prosent hver. De to sistnevnte er i tillegg ansatt i selskapet.

– Vi mener alvor med satsinga, sier Berg, som per i dag sysselsetter fire fagarbeidere.

Han utelukker ikke at antallet navn på lønningslista vil øke relativt raskt.

TRUA PÅ MARKEDET: Maritim Power har så langt ikke brukt ei krone på markedsføring. Rune G. Iversen, Lasse Berg (bak), Ole-Kristoffer Bull og Fredrik Ramfjord har likevel nok å henge fingrene i om dagen.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Beliggenhet og kompetanse

– Vi er sikre på markedet. I all hovedsak er det snakk om båter tilknyttet fiskeri- og havbruksnæringa. Der vet vi at det er behov for kapasitet og kompetanse på maritime motorer. I tillegg ser vi selvsagt til alt annet som som passerer langs leia. Det meste som flyter i norsk kystfart er i målgruppa, sier Berg.

Beliggenheten i Rørvik innebærer også at sjøfarende må seile relativt langt før de når neste servicepunkt langs leia. Mot sør ligger det beryktede havstykket Folla, og nærmeste motorverksted av en viss størrelse nås ikke før ankomst på Nordmøre. Nordover finnes et tilsvarende tilbud i Sandnessjøen, opplyser Berg.

– Vi ønsker å bidra til det maritime tilbudet i regionen, som framstår som mer og mer komplett. Det skjer mye spennende rundt sundet, og de ulike tilbudene utfyller hverandre. Det er viktig at alle fagfelt er representert for at Nærøysund skal bli enda mer attraktivt for maritime næringer, sier Berg.


Rørvik Marina fortsetter satsingen på Marøystranda:

For to år siden var de åtte ansatte. Nå er antallet tredoblet

Rørvik Marina AS har satset mer enn 100 millioner kroner på areal og fasiliteter på Marøya. Nå er bedriften i gang med en ny oppbemanning.

Moen trosser vær og korona – millionsatsing på Namdalskysten:

Bygger landets første arktiske tørrdokk

Verfts- og servicekonsernet Moen satser 140 millioner kroner på å gjøre sin tørrdokk upåvirket av et skiftende arktisk klima. ABT Bygg skal bygge den vinterisolerte hallen.


Nyetableringen kommer også til å satse på miljøinnovasjon, ifølge Berg.

– Det handler om å gjøre tilpasninger til eksisterende motorteknologi som tar ned både skadelige utslipp og kostnadene. De maritime næringa både vil og må ta det grønne skiftet, avslutter Berg.

PRESISJONS: Arbeid med maritim teknologi krever både presisjon og fingerferdighet; her demonstrert av Fredrik Ramfjord på verkstedet på Kullbryggeholmen.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik