Startet med to partytelt – nå er Øyna i en helt annen divisjon

Under Innovasjonstalen 2020 for region Trøndelag kom det ønsker om å tørre mer.

PÅ PLASS: Kristine og Frode Sakshaug på Øyna kulturlandskapshotell åpnet i pinsen. Her avbildet under byggingen før det sto ferdig.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

En av bedriftene som ble presentert og også deltok i en samtale i studio var Øyna kulturlandskapshotell. Under presentasjonen fortalte daglig leder Frode Sakshaug om reisen fra to partytelt på toppen av Inderøy til restaurant og nytt hotell.

STUDIOPRAT: Under Innovasjonstalen 2020 for region Trøndelag var det god stemning da fylkesordfører Tore O. Sandvik mer eller mindre beordret bedrifter til å ta ibruk mindre lokale tilbydere. Fra venstre: Frode Sakshaug fra Øyna kulturlandskapshotell, Heidi Blengsli Aabel fra CheckWare AS og fylkesordfører Tore O. Sandvik.  Foto: Innovasjon Norge Trøndelag

Vil tilby pakker med «det beste Trøndelag har å by på» for å styrke Trøndelag som reiseregion

Unike hoteller skal samarbeide for å styrke Trøndelag som reiselivsregion.


Dette gjorde de da alarmen gikk

Øyna har akkurat åpnet dørene og opplever stor interesse. Det hadde de ikke trodd for bare noen måneder siden.

– Vi var tre måneder unna åpning da alarmen gikk og vi måtte gjøre noen grep. De lokale investorene var minst like spente som oss, medgir Sakshaug.

BYGGES I TERRENGET: Alle rommene er bygd inn i terrenget og svever ut over kulturlandskapet.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Han fortalte om ulike omstillingsmidler som kom godt med da nyansatte kokker måtte gå rett ut i permittering blant annet.

– Vi har fått støtte til å utvikle menyer og konsept, samt bruke konsulenter på markedsføring. Vi har kun hatt fokus på byggeprosjekt og ikke på salget. Nå slåss alle om norgesturismen, men vi var tidlig ute og har vært veldig synlig regionalt og nasjonalt. Det nyter vi godt av nå, sier Sakshaug.


Arne Hjeltnes: – Det er nettopp slike reisemål mange nå søker etter.

Det startet med et langhus midt i beitelandet i Inderøy. Fredag kunne Øyna ønske gjestene velkommen til overnatting i sveverom.


Hjertesukk om regelverk

Han kom med et hjertesukk angående innkjøpsavtaler som gjør at de mindre aktørene faller utenom og viste til et regelverk som gjør at lokal kommune ikke kan handle av små aktører. Da fikk han svar fra fylkesordfører Tore O. Sandvik:

– Nå må folk og det offentlige ut og bruke de lokale bedriftene innen reiselivet i hverdagene og bygge bru. Det er ikke noen grunn til å ta møtene på teams fremover - kom dere ut.

I innovasjonstalen 2020 var det mye fokus på grønn omstilling og den pågående koronakrisen som har rammet mange hard og fremover kommer til å ramme mange næringsdrivende.

Les hele talen her:

Innovasjonstalen 2020

Årets innovasjonsord av Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge kan du lese her.


– Dette er en krevende periode for landet og krevende for Trøndelag, sier Stein Ivar Strøm, regiondirektør i Innovasjon Norge.

Nå handler det om å være rustet til restart:

– Vi trodde ikke at vi ville bli rammet, men det ble vi. Nå ser vi store muligheter fremover som gir ringvirkninger i lokalt næringsliv. Det er spennende tider, sier Frode Sakshaug fra Øyna kulturlandskapshotell.

Digital nyvinning

Den andre bedriften som ble presentert er selskapet CheckWare fra Trondheim. De har en digital løsning der pasienter kan delta hjemmefra. Deres produkt viste seg å være en viktig beredskap under pandemien for vurdering av behovet for legekontakt.

– Vi har hatt klokkertro på at vi skal klare å bli ledende på det vi driver med. Det offentlige kjøper fra markedslederne, så vi prøver å fremstå som det og leverer på kvalitet, sier Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør CheckWare AS.

Hun forteller at en hel helseregion i Norge er krevende, men at de bygger stein for stein.

Under fanen «Hvilke muligheter ser vi i Trøndelag? Hva blir viktig fremover for trøndersk næringsliv?» svarte panelet basert på egne utfordringer.

Både fylkesordfører Tore. O Sandvik og regiondirektør i NHO, Tord Lien vil ha mer internasjonal eksport, men mener også at trønderne må få rom for grønn omstilling og det som ikke finnes ennå.

– Vi bør i større grad etterspørre noe som ikke finnes. Det gir innovasjon på en helt annen måte. Stat, kommune og fylkeskommunen bør ha som mål å bidra til at firma i Trøndelag får mulighet til å lage noe som ikke finnes, sier Lien.

På spørsmål om eksport, som trekkes frem som viktig, sier Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare AS:

– Salg i Norge følger til økt omsetning og flere arbeidsplasser. Det må være på plass før eksport til utlandet.

Korona

– Kompetanse og lokal verdiskapning er viktig uavhengig av korona. Kanskje varer koronapandemien 6 måneder, kanskje 18 måneder, sier Tord Lien som er regiondirektør i NHO.

Han mener mye vil skje uavhengig av korona.

– Vi vet det kommer mange eldre i årene fremover og at ungdomskullene blir mindre, samtidig som mange kan bli stående utenfor arbeidslivet på grunn av mangel på kompetanse. Her må vi ta grep.