Agritech Nordic 2020:

Agrosense vant 50.000 kroner i startup-konkurranse

Oppstartsbedriften jobber med nye og innovative løsninger til grovfôr i landbruket.

AGRITECH-VINNER: Agrosense, med Einar Vastveit i spissen, sikret seg 50.000 kroner i prispenger etter årets heldigitale utgave av Agritech Nordic.  Foto: Agrosense

Nyheter

STEINKJER: Årets Agritech Nordic-konferanse, den tredje i rekken, ble avviklet heldigitalt torsdag ettermiddag. Konferansen er en møteplass for gründere, forskere, etablerte industriaktører og kapitalmiljøer innen jordbruk, skogbruk og havbruk.


Agritech Nordic 2020:

Inviterer til heldigital teknologikonferanse

Hvordan kan jordbruket, skogbruket og havbruket tilpasse seg ny teknologi best mulig?


I løpet av konferansen ble det avholdt en pitche-konkurranse mellom tre oppstartsbedrifter. Etter en avstemning, som selvsagt ble avviklet online, var det klart at Agrosense stakk av med premien på 50.000 kroner, samt heder og ære.

Grimstad-selskapet med Einar Vastveit i spissen utvikler et dronebasert verktøy som skal gi bøndene detaljert sanntidsinformasjon om innjorda. Sammen med anbefalinger om gjødsling og sprøyting skal verktøyet sørge for økt grovfôrproduksjon.

I tillegg til dronedata, henter konseptet informasjon fra satellitter, lokale værstasjoner og jordprøver. Teknologien lener seg i tillegg tungt på maskinlæring for raskt å gjenkjenne ulike tilstander i enga.

To andre oppstartsbedrifter var med i konkurransen:

  • Snåsa-bedriften Smartbells AS, som selger smarte sauebjeller som skal gi bøndene bedre kontroll på sauene som er på utmarksbeite.
  • Agdir, som utvikler og selger sensorteknologi som effektiviserer og optimaliserer gårdsdriften til den norske bonden.

Ny teknologi skal gi sauebønder bedre oversikt over dyrene som er ute på beite.

«Smartbjella» skal gi sauebønder bedre oversikt