Gammelt og nytt:

SinkabergHansen satser på gjenbruk i Laksefabrikken

Rørvik Kulde og SinkabergHansen holder «hodet kaldt» via en stor avtale som i høy grad innebærer både oppgradering og gjenbruk av utstyr.

LOKALT SAMARBEID: Laksefabrikken på Marøya er i ferd med å finne formen. Rørvik Kulde skal bidra til godt klima og riktig temperatur i gigantfabrikken. Fra venstre Sturla Johansen og Amund Johansen (Rørvik Kulde), Svein-Gustav Sinkaberg og Eskil Laukvik (begge SinkabergHansen).  Foto: Pressefoto

Nyheter

MARØYA: Avtalen mellom SinkabergHansen og Rørvik Kulde ble kunngjort i en pressemelding fra havbrukskonsernet fredag.

Avtalen omfatter flytting og remontering avdagens kjøleanlegg for kjølerom, palleteringsrom og modningslager ved SinkabergHansens nye slakteri og prosesseringsanlegg på Marøya, kalt Laksefabrikken.

– Heldigvis er det ingen selvfølge at alt av dagens materiell og løsninger må skrotes og erstattes med nytt. Med Rørvik Kulde har vi nå en avtale som evner å kombinere det beste fra dagens anlegg med gode løsninger og effektiv framtidsrettet teknologi, sier prosjektleder Eskil Laukvik i SinkabergHansen.

Miljøvennlig teknologi

I praksis betyr det gjenbruk av et CO2-anlegg fra 2012, som ifølge SinkabergHansen byr på miljøvennlig og framtidsrettet teknologi – som også vil få en viktig i rolle i energisentralen som skal bygges opp ved Laksefabrikken.

Videre omfatter avtalen flytting og montering av et CO2-fryseanlegg av nyere dato. Rørvik Kulde får også oppgaven med å flytte og reinstallere dagens ismaskiner i nye Laksefabrikken. Produksjonen vil trenge store mengder is, og dagens utstyr skal kompletteres med nytt materiell som leveres og monteres av PTG AS.

Fra og med neste sommer skal opp mot 100.000 tonn laks slaktes og prosesseres ved SinkabergHansens nye slakteri og videreforedlingsanlegg på Marøya. Storsatsingen har en prislapp på 650 millioner kroner og gir en dobling i produksjonskapasiteten for havbrukskonsernet i Nærøysund.


Havbrukskonsern satser tungt i Nærøysund:

Investerer 1,4 milliarder kroner – mer enn halvparten går til leverandører i Trøndelag

Sinkaberg Hansen er i full gang med den største investeringen i det familieeide havbrukskonsernets historie.

«Grønn» laksefabrikk skal gjenvinne kraft i stor skala

Laksefabrikken på Marøya vil kreve mye energi. Med ny teknologi skal gigantprosjektet gjenvinne nær tre millioner kilowattimer per år.


Lokal leverandør

Laksefabrikken i full drift vil kreve totalt tre RSW-anlegg (nedkjølt sjøvann). Godt utstyr med tilstrekkelig kapasitet for kjøling av fisken, både direkte og indirekte, vil være en avgjørende faktor for å sikre god og trygg mat.

Rørvik Kulde vil flytte og montere dagens anlegg, mens ytterligere to kjøpes inn. Alle tre vil være miljøvennlige CO2-anlegg med kobling mot fabrikkens energisentral, opplyser selskapet.

SIGNERT: Rørvik Kulde og SinkabergHansen viderefører ved den omfattende avtalen rundt Laksefabrikken et langvarig samarbeid. Fra venstre Sturla Johansen, Amund Johansen, Eskil Laukvik og Svein-Gustav Sinkaberg.  Foto: Pressefoto

– For SinkabergHansen er det godt at vi har lokale aktører som kan ivareta og gi service på slikt utstyr. Og ikke minst er vi glade for å kunne bruke Rørvik Kulde til så vidt omfattende flytting og reinstallasjon ved fabrikken, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.


Blant de største avtalene i selskapets historie:

Moveo skal levere dataløsninger til SinkabergHansens nye fabrikk

Effektive og trygge dataløsninger for framtida. Det betyr avtalen mellom SinkabergHansen og lokale Moveo for nye Laksefabrikken som vil være i drift fra neste sommer.


– Betyr mye

Daglig leder Sturla Johansen i Rørvik kulde ser avtalen rundt Laksefabrikken som en verdifull videreføring av et mangeårig godt samarbeid.

– Med regional framvekst i havbruksnæringa har vi som leverandør også fått ta del i stor faglig og teknologisk utvikling. Det har sikret både omsetning og løpende faglig oppgradering som vi er veldig fornøyd med. Forholdet til SinkabergHansen og øvrige leverandører betyr mye for trygg langsiktig drift og kompetansebygging, understreker Johansen.


Rekordresultat for SinkabergHansen:

Tjente mer enn en halv milliard i 2019

Det ferske resultatregnskapet fra SinkabergHansen viser at havbrukskonsernet i Nærøysund økte på både topp- og bunnlinja i fjor.