Lokal innsats for global bærekraft preger Blå Konferanse 2020

Arrangørene bak Blå Konferanse undersøker hvordan bedriftene i Ytre Namdal jobber for å innfri FNs bærekraftsmål.

NÆRING OG UTDANNING SAMARBEIDER: Blå Konferanse er et resultat av samspillet mellom næringsaktører og utdanningsinstitusjoner i Nærøysund. Arbeidsgruppen for konferansen består av Sunniva Nicolaisen (Sparebank1 SMN, til venstre), Kjartan Åsebø (Val VGS), Halvor Mortensen (Val VGS), Ingeborg Johnsen (SinkabergHansen), Anita Frelsøy (Ytre Namdal VGS), Lars Fredrik Mørch (Namdalskysten Næringsforening), Andrea Nogva (InnovArena), Einar Overrein (Salmonor), Trond Lauritzen (Ytre Namdal Fagskole) og Tove Torstad (NTS ASA).  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

RØRVIK: Resultatene fra undersøkelsen skal presenteres under Blå Konferanse 2020. Næringskonferansen, den sjuende i rekken, arrangeres i år 11. og 12. november med undertittelen «Blått blikk på ei grønnere framtid».

– I år ønsker vi å løfte fram hvordan lokale verdiskapere jobber konkret med å innfri bærekraftmålene. Det kan ligge mye nyttig kunnskap i resultatene fra denne undersøkelsen, sier Sunniva Nicolaisen, banksjef i Sparebank1 SMN og medlem av arbeidsgruppen for Blå Konferanse.

Rundt 60 bedrifter fra Nærøysund deltar i undersøkelsen.

GLOBALT OG LOKALT: FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.   Foto: FN-sambandet

Fiskeriministeren kommer til Rørvik

Blå Konferanse arrangeres av Ytre Namdal Fagskole, Ytre Namdal videregående skole (YNVS) og Val videregående skole – i nært samarbeid med næringsaktører i regionen. I årenes løp har mer enn 100 foredragsholdere fra politikk, akademia og næringsliv entret talerstolen under den årvisse kraftsamlingen av aktører i kystnæringene.

Før årets konferanse har arrangørene toppet programmet landets mektigste kyst-politiker.

– Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen kommer. Det gjør Renate Larsen, administrerende direktør i Norges Sjømatråd, avslører prosjektleder Gretha Aarseth Nordbøe.

Konferansen tar også opp taretråling, et mildt sagt betent tema på Namdalskysten. Her skal Havforskningsinstituttet bidra med kunnskap basert på egen forskning på virksomhetens effekt på økosystemet i havet.

TIL RØRVIK: Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Tar korona-hensyn

Videre jobber arrangøren utover sommeren med å spikre foredragsholdere og øvrig program.

– Målet er å sette sammen et program som er relevant for alle innen kystnæringene, med bidrag fra både forskere, politikere og næringsaktører. Det å kunne invitere til dialog, erfaringsutveksling og nettverksbygging står sentralt for konferansen, understreker Nordbøe.

– Vil koronakrisen og smittevernrestriksjoner føre til begrensninger i årets konferanse?

– Vi har avventet myndighetenes råd for arrangementer før vi nå går ut med dato for alt som skal skje. Det er klart at det kan skje ting som fører til at vi må gjøre tilpasninger for å ta hensyn til reglene som til enhver tid gjelder. Vi har heldigvis gode digitale verktøy som kan hjelpe oss hvis det ikke er mulig å være fysisk til stede, sier Nordbøe.

Det kan også bli aktuelt å dele opp konferansen i grupper med færre deltakere dersom smittesituasjonen i november fører til et strengere smittevern, opplyser prosjektlederen.

Thomas og elevene står for maten

I kulissene for konferansen vil som vanlig restaurant- og matfag-elevene ved YNVS stå for de kulinariske innslagene. Tidligere YNVS-elev Thomas Borgan gjør dessuten en ny gjestevisitt i heimbygda for å bidra med tips og inspirasjon til morgendagens matformidlere.

– Vi er veldig glade for at Thomas stiller opp som kokke-mentor for elevene våre. Det er kjempeviktig å ha dyktige fagfolk som kan gå opp løypa og være et forbilde, sier YNVS-rektor og medarrangør Anita Frelsøy.

EGEN MESTER Thomas Borgan fra Vikna har gjort det bra som kokk og har en lang merittliste. Her lærer han bort litt av sin kunnskap til YNVS-elevene i Rørvik under Skreifestivalen i 2019. I høst skal han inspirere til kreativitet under Blå Konferanse.  Foto: Bastian Øien Alstad