Opp mot 70 arbeidsplasser kan være i fare ved Nortura

Fabrikksjef Svein Erik Carlson orienterte mandag sine ansatte om at Nortura vil utrede å flytte all skjæring av gris til Tønsberg.

TÆRER PÅ: Ronny Aunan, tillitsvalgt ved Nortura i Steinkjer, sier det tærer på de ansatte at arbeidsplassen stadig er under utredning. Nå vurderer Nortura å flytte all skjæring av gris til Tønsberg. Det kan bety slutten for nærmere 70 arbeidsplasser i Steinkjer.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

STEINKJER: Dersom Nortura bestemmer seg for å flytte all skjæring av gris til Tønsberg, kan Steinkjer bli stående igjen med kun slakting og kjølelager. Skjæringen utgjør nesten halvparten av virksomheten i Steinkjer.

I dag er det mellom 65 og 70 personer som jobber ved skjæreavdelingen. Hovedtillitsvalgt Ronny Aunan sier det var en blek, men fattet forsamling som mottok budskapet mandag morgen.

TÆRER PÅ: Ronny Aunan, tillitsvalgt ved Nortura i Steinkjer, sier det tærer på de ansatte at arbeidsplassen stadig er under utredning. Nå vurderer Nortura å flytte all skjæring av gris til Tønsberg. Det kan bety slutten for nærmere 70 arbeidsplasser i Steinkjer.  Foto: Johan Arnt Nesgård

– Det har ligget i kortene at det kunne komme noe slik. Vi var under utredning i seks måneder i fjor, uten at vi fikk noen gode svar da. Nå er det en helhetlig plan som omfatter all aktiviteten i Nortura som legges fram, sier han.


Nortura vil styrke to slakteri

Norturas fabrikk i Malvik kan komme styrket ut av planer om å redusere antall steder selskapet skjærer storfe.


Han sier at helheten gjør det enklere å se hvilket bilde Nortura ønsker å tegne, hva angår framtidig struktur, hvor de ønsker å redusere antallet plasser hvor de gjør foredlingsarbeid.

Reduserer antall lokasjoner

Nortura vil gå fra åtte til tre skjærelokasjoner for storfe, og fra tre til én lokasjon for gris.

– Det er slitsomt å hele tiden være under utredning. Det tærer på psyken for de ansatte. Det tok seks måneder sist, jeg håper vi får en raskere avklaring denne gangen, sier han.


Steinkjermann blir fabrikksjef ved Nortura Malvik

Svein Erik Carlson fra Steinkjer er ansatt som fabrikksjef ved Nortura i Malvik.


Om utredningen blir å foregå i 2020 eller 2021 vites ikke.

Aunan sier han forstår logikken og tankegangen bak å redusere antallet skjærelinjer, samtidig påpeker han at man tar verdiskapningen ut av regionen hvor maten skapes.

– Midt-Norge er landets største matregion, og her er det jo snakk om å ta verdiskapningen ut av regionen. Samtidig er oppdraget til Nortura å skape best mulig resultat til eierne, sier han.

Pratet med ansatte

Mandag har han gått fra pauserom til pauserom på Nortura for å snakke med de ansatte. Han sier at flere opplever stor usikkerhet, når arbeidsplassene nok en gang settes i spill.

Aunan understreker at det er tidlig i prosessen, og at mye foreløpig er uklart. Det som imidlertid er klart, er at Nortura ønsker å bli mer effektive, med større driftsenheter.

Svein Erik Carlson sier at det ikke er enkelt å si noe om omfanget og antall arbeidsplasser som blir berørt før utredningen er gjort.

– Vi vet heller ikke om vi kan få tilført annen type aktivitet. Det vil komme fram av utredningen, sier han.

Carlson sier at dersom skjæreavdelingen ryker, og ingen andre aktiviteter kommer i retur, blir Steinkjer redusert til et slakteri med kjøleanlegg.

Slakting består

Når det gjelder slakting av gris på Steinkjer så er ikke det med i denne utredningen. Avstander og transport-tid gjør at det fortsatt må slaktes gris i Midt-Norge

– Dette er ganske alvorlig for Steinkjer. Det var ikke noe morsomt å stå foran de ansatte og presentere dette i dag. Det er bare litt over ett år siden vi var i en tilsvarende situasjon, sier Carlson.

Utvalget som skal jobbe med utredningen vil bli partssammensatt. Det betyr at både tillitsvalgte og lokal ledelse vil delta i arbeidet, før konsernledelsen sender den endelige rapporten til styret – som avgjør saken.

– Ansatte er preget, men det oppleves som en litt annen prosess enn i fjor, fordi at nå er det hele strukturen for alle anleggene som utredes. Det møter en litt annen forståelse da, sier han.


Ny konserndirektør i Nortura

Karolina Grønås Henriksen (44) blir konserndirektør for rødt kjøtt i Nortura.