Se komplett liste over alle som etablerte bedrift i mai her

185 nye selskap så dagens lys i mai 2020.

I mai har både Otto Moe Eiendom Grong AS og Otto Moe Holding AS blitt etablert. Her er Otto Moe til venstre avbildet med Gisle Langli.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

Listen viser alle nyetablerte selskaper i Trøndelag registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene fra 01.05.2020 til 01.06.2020. Totalt ble det registrert 185 nye selskaper i denne perioden.

Flatanger

Frisendal AS: Deltakelse i ulike investeringsaktiviteter som aksjer, fast eiendom og andeler i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Lillebjørn Frisendal. (15.05.2020)

Frosta

Ak Snekker Service AS: Oppføring og vedlikehold av bygg og møbel montering. Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder og styreleder: Algirdas Kontautas. (25.05.2020)

Bæri Eiendom AS: Utvikling av tomteareal og oppføring av boliger for salg og dertil hørende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Jørn Kristian Berg. Styreleder: Kristin Einarson Berg. (12.05.2020)

Foksa Agro AS: Landbruk og det som naturlig følger med slik virksomhet, investering i eiendom, samt å delta i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: André Naavik. (14.05.2020)

Frøya

Myrseth Allservice: Vaktmestertjenester. Norskreg. utenlandsk foretak. Daglig leder og styreleder: Joakim Myrseth. (02.05.2020)

Myrseth Bygg Support: Bygg og anlegg. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Joakim Myrseth. (26.05.2020)

Odd Edgar Larsen: Utleie av eiendom. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Odd Edgar Larsen. (19.05.2020)

Sistranda Bil Og Dekkservice AS: Hjulutrustning og bilservice. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Paul Andre Rød Meland. (29.05.2020)

Grong

Bygg Flytteservice Tomasz Wojtowicz: Bygge og restaurering av hus, flyttehjelp og salg av byggemateriel. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Tomasz Wojtowicz. (16.05.2020)

Heim

Lice Eiendom AS: Å eie, leie ut og omsette fast eiendom samt det som naturlig er i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Øyvind Bertelsen-Tangvik. (18.05.2020)

Sagatun Seksjon 14 AS: Å erverve, bruke, eie og forvalte fast eiendom og virksomhet forbundet med det. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Styreleder: John Lian. (07.05.2020)

Sivilingeniør Ivar Edmund Vatten: Entreprenør. Bygg og anlegg. Rådgivning. Prosjektadministrasjon. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ivar Edmund Vatten. (07.05.2020)

Thore O. Stokkes Eftf. Stokkebrygga AS: Kafedrift. Aksjeselskap. Kapital: 45.000. Daglig leder: Martin Vaagan Sjøholt. Styreleder: Tora Vaagan Hofset. (20.05.2020)

Hitra

Eliff Natalja Groholska: Drift av restauranter og kafeer. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Natalja Groholska. (28.05.2020)

Natali Pizza Mollaketoglu: Drift av restaurant og kafe. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Mustafa Mollaketoglu. (29.05.2020)

Thai Station AS: Tilberedning av thaimat og salg av asiatiske dagligvarer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Wassana Meka. (08.05.2020)

Høylandet

Høylandet Bioenergi AS: Rådgivning og veiledning innen fornybar energi, samt produksjon og salg av biovarme, og annen virksomhet i denne forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Eivind Råum Fiskum. Styreleder: Per Ivar Aavatsmark. (15.05.2020)

Jogeir Brøndbo: Konsulentvirksomhet knyttet opp mot Forsvaret, i forbindelse med kontortjenester i SAP, og logistikkbistand. Konsulent/vikartjenester mot bygg-og anleggsbransjen. Utleie av personell og maskinelt utstyr som naturlig hører til bygg/anlegg. Vikartjenester, utleie av personell til transportbransjen. Kjøp og salg der dette naturlig hører hjemme under overnevnte punkter. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Jogeir Brøndbo. (04.05.2020)

Inderøy

Lyngstad Samfunnshus SA: Drive og ivareta et samfunnshus med egna rom for møter, fester, idretts- og kulturaktiviter for innbyggerne i Lyngstad krets i Inderøy. Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som leietakere i samfunnshuset. Samvirkeforetak. Styreleder: Anstein Lyngstad. (05.05.2020)

Online Multishop Cato Andre Karlsen: Engros eller lignende, salg av elektronikk og data på nett. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Cato Andre Karlsen. (19.05.2020)

Tommy Rise Handel AS: Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter, å forestå drift av dagligvareforretning og annen virksomhet beslektet med denne. Aksjeselskap. Kapital: 500.000. Daglig leder og styreleder: Tommy Rise. (07.05.2020)

Indre Fosen

Farbu Brøyteservice AS: Veivedlikehold, såsom brøyting, graving og lignende. Selskapet kan også investere i, og leie ut maskiner, utstyr og eiendom. Selskapet kan også investere i aksjer og andeler. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: John Kristian Farbu. (20.05.2020)

Jan Henrik Tessem: Landbruksentrepenør med tilhørende aktiviteter. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Jan Henrik Tessem. (15.05.2020)

K Kvitland Invest AS: Investere i selskaper, eiendom, og alt som naturlig faller inn under dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretakgender. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Kjell Kvitland. (04.05.2020)

Ole Askim: Anleggsvirksomhet/landbruksentrepenør. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ole Askim. (07.05.2020)

Stokke Holding AS: Investeringer i andre foretak. Og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Konsulenttjenester. Transport/utleie av båt. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Trude Svenning Stokke. Styreleder: Jan Arve Stokke. (26.05.2020)

Leka

Explore Leka DA: Tilby turopplevelser i fri natur Ansvarlig selskap, delt ansvar. Deltakere: Marieann Aune. (06.05.2020)

Levanger

Dragset Holding AS: Investering i andre selskap, aksjer, verdipapirer og eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Ola Dragset. (06.05.2020)

Moksnes Park AS: Eiendomsutvikling. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Per Olav Børresen. (29.05.2020)

Strand Førstehjelp: Undervisningstjenester innen akuttmedisin og førstehjelp. Salg og utleie av førstehjelpsutstyr og hjertestartere. Vergemålstjenester. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Mads Kristian Strand. (19.05.2020)

Utomhuset AS: Tømrer- og grunnarbeid, samt annen virksomhet som kan gi økonomisk bidrag til selskapet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Hallvard Brandseth. (18.05.2020)

Lierne

Bergli Holding AS: Investere og eie aksjer i andre selskaper samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Jørgen Bergli. (30.05.2020)

Malvik

Arvyd Bygg AS: Utføre snekker- og håndverksarbeid og alt som står i den forbindelse, samt å engasjere seg i lignende selskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Arvydas Sleinius. (13.05.2020)

Fs Property AS: Kjøp, salg, utvikling og utleie av fast eiendom, samt annet som naturlig er forbundet med dette. Selskapet kan også drive med kjøp og salg av aksjer og andeler. Aksjeselskap. Kapital: 500.000. Daglig leder og styreleder: Fredrik Malvik Sandtrø. (25.05.2020)

Hermstad AS: Entreprenørvirksomhet innen tømrerfaget samt det som naturlig hører sammen med dette. Selskapet kan også drive utleie av byggutstyr til andre selskaper, private eller på annen måte, samt hva derved står i sammenheng. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jørgen Vikhammermo Hermstad. (19.05.2020)

Jusupova Trading: Selge båtdeler og utstyr. Flyttetransport og lossehjelp til flyttebiler, bygg/restaurering av hus, hage. etc. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marjana Jusupova. (07.05.2020)

Shn Tomt 17-5 AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltagelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Olav Løvseth. (08.05.2020)

Melhus

Evjen Maskin AS: Kjøpe, eller lease, drifte og leie ut maskiner til landbruket. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Svein Evjen. Styreleder: Jann Roger Evjen. (26.05.2020)

Hfglobal AS: Kjøp og salg av verdipapir. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Nils David Hallström. (19.05.2020)

Kjølsø Multiservice: Teppelegging, malertjenester og vedlikeholdsarbeid. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Thea Buskli Kjølsø. (22.05.2020)

M.j. Michaelsen Norge AS: Handel med varer(engros). Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Erik Aldo Gelfi. (06.05.2020)

May Linn Ekker: Yogaundervisning og salg av undervisningsmaterialet BackMitra®. Enkeltpersonforetak. Innehaver: May Linn Finseth Ekker. (05.05.2020)

Smart Bulk Fix AS: Bilverksteddrift og alt som står i forbindelse med det. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Igor Movila. Styreleder: Ivars Brakovskis. (29.05.2020)

Taxi U-400 AS: Taxivirksomhet, samt virksomhet knyttet til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Dmitri Rustamov. (20.05.2020)

Trondheim Vask DA: drift av renholdsbyrå. Ansvarlig selskap, delt ansvar. Deltakere: Alfonsas Kontrimas, Rasa Kontrimiene. (14.05.2020)

Wagner Savoy Melhus AS: Varehandel. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Trine Snuruås Nordsteien. (25.05.2020)

Midtre Gauldal

Roar Vinsnesbakk: Stål og montasjearbeid. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Roar Vinsnesbakk. (13.05.2020)

Soknedal Næringshage AS: Oppføring og utleie av næringseiendom. Dessuten ved aksjeeie eller på annen måte gjøre seg interessert i annen virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Håvard Melby. (25.05.2020)

Støren Granitt AS: Produksjon og salg av steinprodukter samt andre varer som naturlig faller inn under slik virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 300.000. Daglig leder og styreleder: Rune Folgerø. (26.05.2020)

Trøndervarme AS: Å inngå kontrakter om salg av ferdigvarme basert på biovirke og tilsvarende rundt om i Norge, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Arnt Roar Helgemo. (20.05.2020)

Namsos

Flatholmen Holding AS: Investeringsvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Thomas Geving. (13.05.2020)

Ingunn Bratland Romuld: Allmennlegepraksis. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ingunn Bratland Romuld. (19.05.2020)

Otto Moe Eiendom Grong AS: Erverv av eiendom og drive med utleie av eiendom, samt det som naturlig står i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Otto Moe. (19.05.2020)

Otto Moe Holding AS: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan også yte konserninterne tjenester. Aksjeselskap. Kapital: 53.340. Daglig leder: Kjetil Moe. Styreleder: Otto Moe. (06.05.2020)

Nærøysund

Maritim Power AS: Service, reparasjoner, overhaling og ny montering av maritime motorer. Her under hører også salg av motorer og service deler. Aksjeselskap. Kapital: 1.000.000. Daglig leder: Lasse Berg. Styreleder: Torfinn Hansvik. (28.05.2020)

Ms Dønnland AS: Rederivirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 47.925. Daglig leder: Oddleif Wigdahl. Styreleder: Arne Kiil. (25.05.2020)

Ms Havtrans AS: Rederivirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 94.875. Daglig leder: Oddleif Wigdahl. Styreleder: Arne Kiil. (25.05.2020)

Ms Namsos AS: Rederivirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 111.075. Daglig leder: Oddleif Wigdahl. Styreleder: Arne Kiil. (25.05.2020)

Ms Novatrans AS: Rederivirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 52.200. Daglig leder: Oddleif Wigdahl. Styreleder: Arne Kiil. (25.05.2020)

Ms Veidnes AS: Rederivirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 43.050. Daglig leder: Oddleif Wigdahl. Styreleder: Arne Kiil. (25.05.2020)

Ms Viknatrans AS: Rederivirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 52.650. Daglig leder: Oddleif Wigdahl. Styreleder: Arne Kiil. (25.05.2020)

Slipsterk AS: Handel med eiendom, aksjer og rettigheter, samt annet som naturlig har forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 500.000. Styreleder: Bjørn Bratt. (13.05.2020)

Oppdal

E Hage AS: Selge tjenester og varer innen anlegg og transport, og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Erik Hage. (19.05.2020)

Sundset Auto Invest: Kjøp og salg av brukte biler. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Geir Sundset. (26.05.2020)

Orkland

Bålkaffe AS: Holdingselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Jostein Gravås. (20.05.2020)

Khawgeng Thai AS: Næringsmiddelvirksomhet, salg av thai-mat. Aksjeselskap. Kapital: 240.000. Styreleder: Nidnoi Petchana. (05.05.2020)

Lisaks Frisør & Solarium Svorkås: Solarium samt kjøp og salg av solkremmer ol. Frisør: Klipp, kjemisk behandling, oppsett, nappe øyenbryn, farge øyenbryn og vipper, hårvask, make up. Kjøp og salg av varer. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Lisa Svorkås. (26.05.2020)

Marianne Nordskag Olsen: Grasproduksjon og salg av grovfor. Besøksgård. Skogsdrift av ca 500 mål produktiv skog. Utleie av fast eiendom. Av produktiv skog er 177 m3 tilvekst pr år. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marianne Nordskag Olsen. (04.05.2020)

Orkland Levering AS: Levering av aviser, tidsskrift og mediapost og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Morten Alfonso Torres Aamot. (06.05.2020)

Ostem AS: Salg av tjenester innenfor jord- og landbruksnæringen. Utleie, salg og kjøp av eiendom, og alt som står i naturlig sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Ola Stemshaug. (18.05.2020)

Tmac AS: Drive med utvikling og salg av produkter til vindkraftindustrien eller beslektede virksomheter og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder: Asbjørn Gjønnes. Styreleder: Geir Olav Ånesbug. (19.05.2020)

Rennebu

Hauasetra Grunneierlag SA: Å forvalte og omsette andelseiernes jakt- og fiskerettigheter innenfor det aktuelle området. Laget skal sørge for en god og bærekraftig forvaltning av storvilt, småvilt og fiske på lagets område med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne. Forvaltningen skal ha som siktemål å bevare vilt- og fiskeressursene på lang sikt. Laget kan også arbeide for andelseiernes interesser i saker som angår friluftsliv, naturvern og arealplansaker. Samvirkeforetak. Daglig leder og styreleder: Steinar Bakk. (07.05.2020)

Rindal

Jrl Entreprenør AS: Grunnarbeid, bygging av vann og kloakkanlegg. Aksjeselskap. Kapital: 30.300. Styreleder: Lars Langli. (13.05.2020)

Ullkorga AS: Produsere sengetøy av norsk ull, samt andre tilhørende produkter og aktiviteter Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder og styreleder: Guro Løfaldli. (05.05.2020)

Røyrvik

Skorovas Dynamo AS: Eiendomsutvikling, drift og vedlikehold av eiendom, aktivitetstilbud, kunst- og kulturbasert næring, reiseliv, utleie for mobile campingenheter, servering og annet som naturlig faller inn under dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Morten Staldvik Wallervand. Styreleder: Inge Jostein Staldvik. (06.05.2020)

Selbu

Sipo AS: Drive med produksjon og salg av braketter og lignende produkter, kursing innenfor helsesektoren, samt hva hermed er naturlig forbundet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Birger Gunnar Aftret. (06.05.2020)

Skaun

Aliustabernam Wold: Nettbutikk med telefondeksel og ladere til elektroniske "duppeditter" og hva enn kunder ønsker bestillt. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Markus Romica Wold. (28.05.2020)

Steinkjer

Ev3 Holding AS: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder og styreleder: Frank Martin Holmstad. (07.05.2020)

Jæktsmedgata 4 AS: Forvaltning av eiendom samt det som står i naturlig forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Knut Iversen. (29.05.2020)

Marcel Basima: Musikkprodusering. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marcel Namegabe Basima. (08.05.2020)

Nye El-Tjeneste AS: Drive utvikling og produksjon av materiell til den elektrotekniske bransjen, engroshandel, konsulentvirksomhet, deltakelse i andre selskaper, samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Knut Iversen. (29.05.2020)

Omsorgskompetanse AS: Kvalifisere og autorisere veiledere og assistenter som kan avlaste helsevesenet og familiene ved å utføre trygge tjenester og omsorgsoppgaver med kvalitet. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Heidi Wang. Styreleder: Oddbjørn Sve. (15.05.2020)

Planners R Us Norge - Holte: Nettbutikk med salg av hobbyprodukter. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Svein Ove Holte. (04.05.2020)

Rikers Forvaltning AS: Salg av forsikringsløsninger, finansiering og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 45.000. Daglig leder: Stein Inge Sundfær. Styreleder: Sindre Sundfær. (20.05.2020)

Sjømark Byggesøknader AS: Selskapets virksomhet er konsulenttjenester for byggesøknader og tegning av mindre tilbygg. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Elisabeth Sjømark. (04.05.2020)

Slalåmsvingen 14 AS: Kjøp, utvikling og salg av fast eiendom og det som naturlig hører med dette. I tillegg skal selskapet også kunne engasjere seg i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Sivert Sende. Styreleder: John Arve Ellingen. (28.05.2020)

Smart Grid Services SA: Utvikle og drive en industriklynge innen Smart Grid gjennom å arrangere møteplasser, workshops, faglige seminarer og felles markedsføringsaktiviteter, samt levere prosjektrelaterte tjenester innen forskning, utvikling, innovasjon og demonstrasjon av Smart Grid produkter og tjenester. Foretaket kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet. Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av tjenester fra foretaket. Samvirkeforetak. Daglig leder: Ivar Blikø. Styreleder: Stig Ørnvall. (05.05.2020)

Stjørdal

Blæst Media AS: Salg av markedsføringstjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Kjetil Skåtterød. (19.05.2020)

Byggmester Rj Invest AS: Investering i andre selskap, aksjer, verdipapirer og eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ronny Julseth. (29.05.2020)

Kilnes Vasslag SA: Salg av vann til abonnentene. Samvirkeforetak. Styreleder: Helge Olav Juliussen. (29.05.2020)

Stjørdal Utvikling Holding AS: Kjøp, utvikling og salg av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 1.000.000. Daglig leder og styreleder: Arild Holten. (05.05.2020)

Øiaas Holding AS: Investere og eie aksjer i andre selskaper samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Anders Græsli Øiaas. (30.05.2020)

Trondheim

24Seven AS: Salg og montering av alarmsystemer, varmesystemer og lås og hva dermed står i forbindelse med dette. I tillegg kan selskapet investere i selskaper av lignende art. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Geir Arne Mahlum. (18.05.2020)

Advokatregnskap AS: Å levere regnskapstjenester, rådgivning og IT- løsninger for advokatselskaper og selskaper som naturlig står i forbindelse med disse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Trym Are Sivertsen. (26.05.2020)

Aelo AS: Investeringer i aksjer, andeler og eiendom, samt alt hva hermed står i forbindelse, herunder deltakelse i andre virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Jørgen Løe. (19.05.2020)

Anleggsgartnermester Bloch: Anleggsgartner-tjenester. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Terje Bloch Lie. (12.05.2020)

Aqnor AS: Investere i andre virksomheter, samt virksomhet beslektet med eller tilknyttet dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Ole Christian Norvik. (27.05.2020)

Ar Coaching AS: Kurs, opplæring, coaching og foredrag. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Anja Randgaard. (06.05.2020)

Atelier Street Food AS: Drift av restauranter og kafeer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Przemyslaw Jerzy Tkacz. Styreleder: Mira Liliana Tkacz. (05.05.2020)

Backlund Raschke Eiendom AS: Eie aksjer, delta i andre selskaper og drive med kjøp, salg, utvikling og utleie av fast eiendom, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Peter Andreas Bäcklund. Styreleder: Marcus Stefan Raschke. (07.05.2020)

Bang Investment AS: Drift, eierskap og konsulenttjenester innen restaurant, konsert og kulturarrangement. Investering i næringsvirksomhet og eiendom, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Ulrich Bang Sørensen. (14.05.2020)

Bare Invest Holding AS: Investering i andre selskaper, samt andre tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder kjøp og salg av eiendommer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Øivin Rygvold Reppe. (22.05.2020)

Berg Proconsult: Diverse konsulentvirksomhet og rådgivning på området propulsjon av skip, designoppdrag etc. Samt «Annen vitenskapelig og teknisk virksomhet», og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Aage Berg. (07.05.2020)

Blims AS: Produktutvikling og produksjon: Utvikling av produkter samt produksjon og salg av disse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jørgen Blindheim. (07.05.2020)

Boa Ahts AS: Eie og drive ankerhåndteringsfartøy. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Helge Kvalvik. (13.05.2020)

Bol Holding AS: Investere og eie aksjer i andre selskaper samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Bernt Olav Ludvigsen. (30.05.2020)

Bpdrage Johan Lee: Serveringssteder, restauranter og kafeer. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Johan Lee. (14.05.2020)

Bugaheia Holding AS: Investering i aksjer og andre finansielle instrumenter Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Roger Oddebug. (05.05.2020)

Butikkdrift Marcus Kvalen: Butikkdrift med spill i kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marcus Ugelstad Kvalen. (06.05.2020)

Børre Svindal Larsen Totalentreprenør AS: Entreprenørvirksomhet, oppføring av nybygg, rehabilitering, kjøp og salg av eiendommer og byggevarer, utleie av håndverkere samt utførelse av malearbeid, våtrom og rørleggerarbeid. Selskapet kan også erverve aksjer i andre selskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Børre Svindal Larsen. (15.05.2020)

Clean Cut AS: Salg av frisørprodukter- og tjenester, velværeprodukter- og tjenester, utleie av lokaler og utstyr innen samme bransje og det som naturlig faller inn under frisør- og velværebransjen. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Nadia Amundsen Sotberg. (19.05.2020)

Clout Software AS: Utvikling av programvare, konsulenttjenester innen informasjonsteknologi, samt drift av egne digitale løsninger. Investering i næringsvirksomhet, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i selskaper med liknende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Alexander Carlsen. (13.05.2020)

Combos AS: Kjøp og salg av tjenester og produkter knyttet til musikkgruppen Combos. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Eline Kjøl Berg. (25.05.2020)

D K Gatekjøkken & Bilpleie AS: Drift av gatekjøkken og bilpleiesenter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Dairis Zaltans. Styreleder: Khaleel Saber Mohammed Zengana. (07.05.2020)

Digimedia AS: Reklamebyrå. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Martin Lothe Nergård. (13.05.2020)

Din Forsikringsrådgiver AS: Forsikringsformidling. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Tom Christian Henden. (07.05.2020)

Eleko AS: Elektrisk installasjonsarbeid, utleie av personell og utstyr og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Kjøp og salg av aksjer eller på annen måte interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med utleie, kjøp og salg av eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Eirik Kjøglum Omli. (19.05.2020)

Elman Trondheim AS: Prosjektere, utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Samt salg av elektrisk utstyr. Aksjeselskap. Kapital: 1.000.000. Daglig leder: Håkon Wågbø. Styreleder: Ole Rogstad Jørstad. (29.05.2020)

Enkelt & Bedre AS: Salg av helseartikler og hjelpemidler. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Beate Mosling Thorstensen. (26.05.2020)

Es Healthcare AS: Helsetjenester innenfor rehabilitering, opptrening og behandling. Selskapet kan også drive med rådgivning tilknyttet dette feltet. Selskapet kan også investere i aksjer og andeler. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Else Hennie Skjeldam. (27.05.2020)

Falkmo Eiendom AS: Eiendom Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Gunn Kristin Falkmo. (14.05.2020)

Felm AS: Invester i eiendom og aksjeselskaper som investerer i eiendom og utleie av eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 32.000. Styreleder: Frode Hofstad. (25.05.2020)

Fg Projects AS: Prosjektarbeid og konsulentvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Frank Gjerset. (06.05.2020)

Forsikringsrådgiveren AS: Salg av forsikring. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Hartvig Tryggvason Reinfjord. Styreleder: Konrad Tryggvason Reinfjord. (07.05.2020)

Frejja Invest AS: Investere i selskaper, eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 35.000. Daglig leder og styreleder: Fredrik Skogrand. (04.05.2020)

Ftt Transport AS: Levere tjenester innen varetransport og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Fredrik August Nilssen. (13.05.2020)

Geitmyra Trondheim Avdeling Credo Matkultursenter For Barn AS: Å bidra til at barn og unge skal bli glade i mat som gjør dem godt. Selskapet skal arbeide for å øke matglede blant barn og unge, og videre for å bedre kunnskap om mat og matlaging for å skape økt bevissthet om matproduksjonens betydning i forhold til miljø og økologi, og om viktigheten av sunne matvalg. Selskapet skal søke og motta bidrag fra andre for å oppnå formålet. Det kan også selge produkter eller tjenester, herunder drive kursvirksomhet til selvkost, men selskapet skal ikke ha som formål å drive næringsvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Eivind Løvdal. (12.05.2020)

Gjerdrum Invest AS: Drift, eierskap og konsulenttjenester innen restaurant. Investering i næringsvirksomhet og eiendom, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Heidi Gjerdrum. (14.05.2020)

Gledelig Holding AS: Programmeringstjenester. Aksjeselskap. Kapital: 39.000. Daglig leder og styreleder: Markus Grunde Vollum Halvorsen. (29.05.2020)

Hedd AS: Å delta i annen virksomhet gjennom å eie aksjer, samt virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 2.000.000. Daglig leder: Jo Børge Dybvad. Styreleder: Pål Sivert Espås. (27.05.2020)

Henningpat Holding AS: Å investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Henning Philip Patricksson. (13.05.2020)

Iestray AS: Investering i aksjer og andre verdipapirer, samt annen virksomhet som har tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Henrik Stray. (29.05.2020)

Inundo AS: Selskapets virksomhet er faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, investering i verdipapirer og aksjer, og annet som naturlig faller sammen med dette Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Silja Naimy Helen Rønningsen. (26.05.2020)

Investinor Direkte AS: Å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer. I tillegg til risikokapital skal selskapet bidra med et kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene. Mandatet skal ha hele landet som nedslagsfelt. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Tor Helmersen. (25.05.2020)

Investinor Indirekte I AS: Å bidra til bedre kapitaltilgang i tidligfasemarked gjennom å utøve følgende virksomhet: Forvaltning av såkornfond. Såkornfondsordningene skal bidra til å utløse privat kapital til investeringer i tidlig fase. Fondene skal tilby risikovillig kapital og relevant kompetanse. Fondene er privat forvaltet. Forvalting av pre-såkornfond. Formålet med ordningen er å delfinansiere og utløse privat investeringskapital til innovative vekstbedrifter som er under fem år. Generelle bestemmelser.Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån ut over det som følger av oppdraget med å forvalte såkornordningene. Investeringsvirksomheten skal innrettes slik at den ikke innebærer statsstøtte til forvaltere, medinvestorer eller porteføljebedrifter. Selskapet har ikke anledning til å investere direkte i nye bedrifter som har finansiering av midler fra de andre mandatene. som er gitt til Investinor AS med datterselskaper. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Tor Helmersen. (20.05.2020)

Investinor Indirekte Ii AS: Fremme økt samlet verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for tidligfasekapital i Norge. Innenfor mandatet kan selskapet investere i fond, gjennom syndikerte strukturer og ved matching av private investorer. Investeringene skal rettes mot bedrifter i venturefasen og tidligere utviklingsfaser. De private forvalterne eller investorene skal stå for utvelgelsen og oppfølgingen av investeringsobjektene. Mandatet innebærer også at selskapet kan samarbeide med Den europeiske investeringsbanken (EIB) og Det europeiske investeringsfondet (EIF) om egenkapitalvirkemidler. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Tor Helmersen. (19.05.2020)

Irigea Holding AS: Holdingselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Liudmila Ilyukhina. (04.05.2020)

Johannessen Aerial Technology: Produktutvikling og innovasjon innen elektroniske systemer. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Henrik Sørgård Johannessen. (13.05.2020)

Kalvskinnsgata 2 AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltagelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 37.185. Daglig leder og styreleder: Pål Pettersen Berg. (14.05.2020)

Kayhan Holding AS: Investeringsvirksomhet herunder kjøp og salg av verdipapirer, samt deltakelse i annen tilsvarende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Mehmet Kayhan. (26.05.2020)

Kemco Trøndelag AS: Entreprenør-, konsulent- og handelsvirksomhet og det som derved står i forbindelse herunder delta i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 390.000. Daglig leder: Magnus Tjelle. Styreleder: Geir Midtlyng. (05.05.2020)

Liljendal 2 AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom samt virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapet kan ved aksjeinnskudd eller på annen måte delta i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 1.300.000. Daglig leder: Terje Steen. Styreleder: Per Eivind Skeid. (09.05.2020)

Lilleby & Mikkelsen Invest AS: Forvaltning av eierinteresser og det som måtte stå i den forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Bård Magnus Mikkelsen. (28.05.2020)

Logoped Hilde Roksøy: Logopediske tjenester. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Hilde Johanne Roksøy. (19.05.2020)

Mad&pt Invest AS: Skal kunne være, direkte og/eller indirekte, å kjøpe, eie og selge aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter og alt som er beslektet eller står i forbindelse med dette. Videre skal selskapets virksomhet kunne være, direkte og/eller indirekte, å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet. Selskapet virksomhet vil også kunne være konsulent- og rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi, samt drift og utvikling av egne og andre selskapers digitale løsninger. Selskapet skal også kunne eie, helt eller delvis, eller delta i selskaper eller næringsforetak som driver annen virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Pål Teigen. (27.05.2020)

Marfie AS: Eierskap i andre selskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Margrete Sofie Sætre Hanssen. (19.05.2020)

Multiservice Olafsen AS: Montering og annet tømrerarbeid, samt alt som står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Christoffer Olafsen. (28.05.2020)

Mårvik Fiske: Salg av fiskeutstyr. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Philip Kristiansen Mårvik. (13.05.2020)

Naprapat Anne Ingeborg Skøre Hedman AS: Salg av tjenester innen helse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Anne Ingeborg Skøre Hedman. (05.05.2020)

Nobis AS: Allmenn legetjeneste. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Mona Størseth. (04.05.2020)

Nonnegata 6 Eiendom AS: Investere i eiendom på egenhånd og gjennom andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 31.150. Daglig leder: Martin Trøan Englund. Styreleder: Kristian Gunnar Torp Svelander. (25.05.2020)

Norwegian Fjords Holiday AS: Utvikle og selge eiendom, samt utvikle reiselivsvirksomhet, og øvrig virksomhet som har sammenheng med dette. Herunder også ved aksjetegning eller på annen måte engasjere seg i andre foretagende innenfor lignende forretningsområder. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Jostein Paulus Storøy. Styreleder: Ole Henning Fredriksen. (06.05.2020)

Pelu Sport AS: Import og salg av sportsutstyr fra fast driftsted og som fjernhandel. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Stig Morten Elverum. Styreleder: John Pelu. (26.05.2020)

Perado Invest AS: Investeringsvirksomhet og det som naturlig følger med slik virksomhet, samt å delta i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Per Kristian Adolfsen. (18.05.2020)

Phoenix Ace AS: Eie aksjer i andre selskap, samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 750.000. Daglig leder og styreleder: André Sørensen. (20.05.2020)

Propco X AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltagelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 11.745.000. Daglig leder og styreleder: Pål Pettersen Berg. (09.05.2020)

Reppevegen 88 AS: Eiendomshandel. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Rune Sand. (26.05.2020)

Residential Development Fund 1 AS: Investering i fast eiendom indirekte gjennom andre selskaper, herunder gjennom hjemmelsselskap, aksjer eller andeler i andre selskaper, samt verdipapirer og lån og alt som hermed står i forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Berdon Tangen Sønderland. (20.05.2020)

Rå Interiør AS: Detaljsalg av interiør- og gaveartikler og andre produkter/ tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Christine Murvold. (28.05.2020)

Sameiet Fridtjof Nansens Vei 6: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Knut Vestbø. (07.05.2020)

Sameiet Melhustunet 1: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Alf Gauslaa. (04.05.2020)

Sameiet Skaugen Atrium C: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Jan Erik Skoglie. (18.05.2020)

Sfx Holding AS: Holdingselskap som skal investere i aksjer, fond, selskaper og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: John Daniel Kveli. (20.05.2020)

Skarpås Media: Konsulenttjenester innen film og markedsføring. Video og bilderedigering. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Anton Lillejord Skarpås. (15.05.2020)

Skbo Invest AS: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Stian Kvaran Bongard. (13.05.2020)

Snusbonden AS: Produksjon og salg av snus og relaterte produkter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Anna Christina Widén-Björk. Styreleder: Håvard Mordal Dretvik. (26.05.2020)

Sonik AS: Produsere og distribuere podcast, video og annet som naturlig sammenfaller med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.751. Daglig leder og styreleder: Marius Krakeli. (07.05.2020)

Tnbd Holding AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom samt investering i andre aktivaklasser, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Daniel Myrmæl Helgestad. (07.05.2020)

Trondheim Eiendomsselskap AS: Investering og deltakelse i andre selskaper, investering i verdipapirer, investering i og omsetning av drift/utleie av eiendom, yte tjenester, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 1.000.000. Daglig leder: Camilla Thorvaldsen. Styreleder: Arnt Einar Andersen. (19.05.2020)

Uniq Invest AS: Drive konsulentvirksomhet innen kost- og treningsveilending, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapets formål er videre å eie, leie ut, utvikle og drifte fast eiendom, samt eie aksjer og andeler i andre selskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Unni Carlsen Trøen. (20.05.2020)

Viprotec AS: Utvikle og levere løsninger for virusbeskyttelse, samt annen virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Thomas Sperle. Styreleder: Rune Bjerke. (19.05.2020)

Wessels Gate 3A AS: Utleie av egen og leid fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Fredrik Skogrand. (18.05.2020)

Wycisk Investment Holding AS: Investering i aksjer, verdipapirer og lignende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Michael Markus Wycisk. (25.05.2020)

Verdal

Bredingsberg Bolig AS: Utvikling av eiendom, utleie av eiendom, kjøp og salg av eiendom og hva herved står i forbindelse Aksjeselskap. Kapital: 800.000. Daglig leder: Trond Arild Tråsdahl. Styreleder: Pål Hofstad. (04.05.2020)

Emg AS: Utvikling av logistikkløsninger inn/ut fra eiernes sorteringsanlegg for trevirke, nye sorteringsløsninger og opparbeiding av nye produkter fra avfallstrevirke til material og energigjenvinning til anlegg i Norden og Europa for øvrig. Samarbeidet skal bidra til å øke gjenvinningsgraden og øke verdien av resirkulert trevirke for aktørene i samarbeidet. Aksjeselskap. Kapital: 120.000. Daglig leder: Inge Raymond Langhelle. Styreleder: Ole Petter Segtnan. (29.05.2020)

Frøseth Maskinpark AS: Drive utleie av driftsmidler, entreprenørvirksomhet, og annet som hører naturlig hertil, herunder ved aksjeinnskudd eller på annen måte delta i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Arild Frøseth. Styreleder: Svein Eggen. (25.05.2020)

Ø & S Maskin AS: Utleie av maskiner, utføre maskinarbeid, transport og utleie av arbeidskraft, samt eventuelt delta i andre selskaper med et økonomisk formål. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Håvard Skogvoll. Styreleder: Trond Ove Øien. (26.05.2020)

Østvik DA: Drive jordbruk med kjøttproduksjon av storfe og det som hører sammen med dette. Ansvarlig selskap, delt ansvar. Deltakere: Marius Hallem Østvik. (08.05.2020)

Ørland

J.solem AS: Selskapets virksomhet er tjenester og produkter tilknyttet alle typer kjøretøy. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jonas Remi Solem. (07.05.2020)

Tommyolsen AS: Fiskeri og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Tommy Olsen. (07.05.2020)

Åfjord

Bse AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 200.000. Styreleder: Øyvind Ugedal. (12.05.2020)

Guttelvik Seawork AS: Service og utleie i marin sektor, samt kjøp og salg av fartøy og utstyr som naturlig hører under denne type virksomhet. Virksomheten kan også kjøpe aksjer i annen relevant næringsvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 400.000. Daglig leder og styreleder: Arne Magnar Guttelvik. (26.05.2020)

Nord-Fosen Utvikling AS: Drive ekstraordinært arbeid innen næringsutvikling i Osen og Åfjord kommuner. Selskapet skal gjennom tilretteleggende og bedriftsrettede tiltak utøve sin funksjon på oppdrag fra de to eierkommunene. Selskapet kan gi tilskudd til infrastrukturtiltak, andre selskaper og enkeltpersoner, eller på annen måte engasjere seg i tiltak som fremmer næringsutvikling i kommunene. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal ikke utbetale utbytte. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Åse Berge. Styreleder: Tone Foss. (25.05.2020)

Nordaune Fisk AS: Hav- og kystfiske og virksomhet som er beslektet med dette, samt deltakelse i annen virksomhet ved aksjekjøp eller på annen måte. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder og styreleder: Bjørn Nordaune. (29.05.2020)

Therese Nilssen: Frisør. Frisering av hår for både damer og herrer. Salg av frisørprodukter som shampo, balsam osv. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Therese Bjørvig Nilssen. (28.05.2020)