11 nye bedrifter i Trøndelag 23. juni

11 bedrifter ble etablert i Trøndelag i går, tirsdag 23. juni 2020. Her er hele lista.
Nyheter

Lista viser alle nye selskaper i Trøndelag som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene tirsdag 23. juni 2020. Totalt ble det registrert 11 nye selskaper på denne datoen.

HITRA

Hjertås Taxi As: Taxivirksomhet, samt virksomhet knyttet til dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Knut Øystein Hjertås.

MALVIK

Sameiet Sjølyst Terrasse, Malvik: Eierseksjonssameie Organisasjonsform: Eierseksjonssameie. Styreleder: Knut Johan Rotabakk.

OVERHALLA

Bil1Din Verdal As: Å forestå innkjøp, demontering og omsetning av kjøretøy, transportmidler og maskiner med tilbehør, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i selskaper med lignende virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 500.000,00. Daglig leder: Anders Greftegreff. Styreleder: Ole Petter Segtnan.

RINDAL

Trøknaholt As: Uttak av berg og løsmasser, samt maskinentreprenørvirksomnhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 150.000,00. Daglig leder og styreleder: Leif Magne Røen.

STEINKJER

Asp As: Utleie av arbeidskraft og transport. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Roald Asp.

TRONDHEIM

Branchlet Ans: Utvikle og selge programvare. Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS). Daglig leder og styreleder: . Deltakere: Hans-Marius Øverås, Magne Erlendsønn Tenstad.

Prisløs As: Kjøp og salg av brukte klær og gjenstander samt utvikling og produksjon av egne produkter. Formidling av kultur ved å samarbeide med gründere, produsenter og musikere. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Sophia Josefin Johansson.

Sameiet Heimdal Atrium: Eierseksjonssameie Organisasjonsform: Eierseksjonssameie. Styreleder: Øivind Ligård.

Trondheim Eiendomsselskap 1 As: Investering og deltakelse i andre selskaper, investering i verdipapirer, investering i og omsetning av/drift/utleie av eiendom, yte tjenester, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Camilla Thorvaldsen. Styreleder: Arnt Einar Andersen.

Trondheim Eiendomsselskap 2 As: Investering og deltakelse i andre selskaper, investering i verdipapirer, investering i og omsetning av/drift/utleie av eiendom, yte tjenester, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Camilla Thorvaldsen. Styreleder: Arnt Einar Andersen.

Trondheim Eiendomsselskap 3 As: Investering og deltakelse i andre selskaper, investering i verdipapirer, investering i og omsetning av/drift/utleie av eiendom, yte tjenester, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Camilla Thorvaldsen. Styreleder: Arnt Einar Andersen.

Artikkelen er generert av NT24s automatiske tekstrobot. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene.