På flyttefot:

KB-gruppen etablerer seg på Kråkøya

Nærøysund kommune har gjennomført det første tomtesalget på Kråkøya. Kjøper er KB-gruppen, som bygger kai, landbase og kontorer på industriområdet.

FLYTTER: Assisterende kommunedirektør Roy Ottesen (til venstre) og ordfører Amund Hellesø troppet opp for å ønske Kaare-Bjørn og Ola Krystad velkommen til Kråkøya. De to sistnevnte tar med seg folk og farkoster når KB-gruppen flytter til Kråkøya.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

RØRVIK/KRÅKØYA: – Beliggenheten er upåklagelig. Kråkøya ligger sentralt til, og havneforholdene er perfekte i all slags vær.

Det sier Ola Krystad, daglig leder i dykke- og serviceselskapet KB-gruppen AS, etter at selskapet er først ut med å kjøpe areal på Kråkøya. Selskapet har sikret seg seks dekar på vestsida av øya, som er regulert for havne- og industrivirksomhet. I avtalen med Nærøysund kommune ligger det også en opsjon på kjøp av ytterligere ni dekar.

Back in business

KB-gruppen ble etablert for ganske nøyaktig ett år siden. Selskapet eies i like andeler av far og sønn Kaare-Bjørn og Ola Krystad, som tidligere sto sentralt i fusjonen og senere bruddet med Flatanger-selskapet AQS.

Siden restarten i 2019 har selskapet vokst raskt, med tre båter og 12 ansatte i rekkene. KB-gruppen har i dag base i Ottersøy.


Trippelinvestering:

KB Gruppen satser tungt på nye farkoster

Med tre splitter nye båter skal KB Gruppen ta sin bit av kaka i markedet for havbruksservice over og under vann. Nyervervelsene har tatt navn fra velkjente værfenomener på Namdalskysten.


– Det er definitivt ikke et poeng for oss å vokse og bli så store som mulig. Det vi driver med i dag er et bevis på at det er fullt mulig å være en relativt liten aktør og likevel drive lønnsomt. Butikken går godt, sier Krystad.

KB-gruppen utfører i dag dykkeoppdrag til havbruksnæringa og andre kystnæringer i Nærøysund, Leka, Bindal og Brønnøy. Selskapets servicebåt og mannskap betjener i tillegg oppdrettere på Helgelandskysten.

– I dag driver vi med forholdsvis enkle og trangbodde forhold. Vi har etterhvert fått flere båter og mer utstyr å ta vare på. Arealet på Kråkøya gir oss mulighet til å bygge landbase, kaianlegg og kontorer samlet på ett sted. Samtidig skaffer vi oss rom for en viss vekst, sier Krystad.

Starter arbeidet raskt

Mulighetene for å vokse er i alle fall til stede, skal vi tro Krystad. Havbruksnæringa skriker nemlig fortsatt etter tonnasje og kompetent arbeidskraft over og under havoverflata.

– Vi har hatt det veldig travelt helt siden vi starta opp, og mange oppdrag har vi rett og slett måttet takke nei til. Men det er et luksusproblem. Jeg er takknemlig for at jeg har med meg dyktige ansatte som virkelig står på hver eneste dag. Det er folket som jobber her som er den viktigste årsaken til etterspørselen, understreker Krystad.

SATSER: Ola og Kaare-Bjørn Krystad flytter fra en trangbodd tilværelse i Ottersøy til et splitter nytt hovedkvarter på Kråkøya. Førstnevnte satser på å være på plass innen et års tid.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

I sjøkanten på Kråkøya er det enn så lenge lite som vitner om at selskapet satser. Men nå vil ting skje fort, lover Krystad.

– Vi starter ganske snart med tomtearbeidet. Senere følger bygging av kai, lager og kontorer, forteller han.

– Hvor mye vil dette koste?

– Planene er ikke helt spikret enda, så det tør jeg rett og slett ikke å uttale meg om – men det er klart at det er snakk om en investering av et visst omfang.


Kråkøya ligger noen kilometer nord for Rørvik sentrum, helt inntil skipsleia.Kreditering: Kart: Google


– Hvor er dere om ett år?

Da har vi forhåpentligvis adresse Kråkøya, muligens med en servicebåt til. Markedet har gitt oss en tydelig tilbakemelding om at de ønsker å kjøpe servicetjenester av oss, sier Krystad.


Nærøysund kommune tar «Klimasats» for framtidens nullutslipp-samfunn:

Utreder Kråkøya som energi- og klimahub

I løpet av 2020 blir det klart om Kråkøya kan bli en produsent og leverandør av ren, grønn energi til framtidens nullutslipp-samfunn.


Håper at flere vil følge etter

Om sluttsummen ikke er klar, er prisen KB-gruppen betaler for sentral, sjønær og ferdig regulert tomt på Kråkøya offentlig tilgjengelig. Ifølge avtalen mellom selskapet og tomteselger Nærøysund kommune betaler KB-gruppen 750.000 kroner for tomta.

I tillegg kommer vann, avløp, strøm og annen nødvendig infrastruktur.

– For kommunen er dette en viktig milepæl. Når noen etablerer seg i et område, vil ofte flere følge etter, sier Nærøysund-ordfører Amund Hellesø.

Daværende Vikna kommune kjøpte Kråkøya i 2008. I alt 960 dekar av øya er regulert til industriformål. Nord-Trøndelag Havn Rørvik er allerede etablert mot skipsleia med havn og bakareal på til sammen 185 dekar.


Hurtigrute-stopp gir massiv inntektssvikt for havna – men Kråkøya er et lyspunkt

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS mistet 40 prosent av inntektene etter at Hurtigruten innstilte samtlige seilaser. Samtidig går havnesatsinga på Kråkøya i pluss.


Vei på agendaen

– Noen vil kanskje hevde at det har tatt lang tid å få solgt areal på Kråkøya?

– Ja, det har vært kritiske røster til hele prosjektet. For min del ville jeg ha vært mye mer bekymra hvis vi ikke hadde hatt plass å tilby til aktører som ønsker å etablere seg i kommunen. I Rørvik sentrum er snart alle arealer for sjøretta næringsvirksomhet brukt opp, og her har vi gode arealer hvor bedrifter kan etablere seg raskt. Vi forventa ikke at etableringene skulle komme over natta. Areal- og næringsutvikling tar tid, og Kråkøya-prosjektet har et langsiktig perspektiv, understreker Hellesø.

Ifølge assisterende kommunedirektør Roy Ottesen er kommunen i prosess med flere interessenter. Kommunen jobber også med en detaljregulering av areal for fiskeriformål.

Samtidig er man ikke helt i mål med tilretteleggingen. Mens Trøndelags fineste fylkesveg strekker seg over øya, er veistrekningen over til «fastlandet» på Vikna en temmelig kupert affære.

– Den veien må og skal vi få gjort noe med, forsikrer Hellesø.

FLERE FAKTORER: Sentral beliggenhet, ypperlige havneforhold og en akseptabel pris var ifølge daglig leder Ola Krystad (til venstre) utslagsgivende for at KB-gruppen til slutt valgte å satse på Kråkøya.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik