Havbruk på høygir løftet OMS:

Knuste resultatrekorden i 2019

I løpet av 2019 håndterte Oppdretternes Miljøservice AS uhorvelig mye fisk. Det blir det god butikk av.

SOLA SKINNER: Og forretningene går dessuten strålende for Kristen Høyforslett (til venstre) og daglig leder Gudbrand Sørheim i Oppdretternes Miljøservice AS. Duoen har ansvaret for å møte etterspørselen etter båter, mannskap, utstyr og sømløs logistikk fra oppdretterne på Namdalskysten. I bakgrunnen: Brønnbåten Ronja Explorer, som er en del av flåtestyringa i selskapet.   Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

RØRVIK: Driftsinntektene i Oppdretternes Miljøservice (OMS) endte opp på 208 millioner kroner i 2019, ned fra 246,9 millioner året før. Samtidig melder selskapet om tidenes år på bunnlinja: Et resultat før skatt på 12,3 millioner kroner er nær en seksdobling fra 2018-resultatet på 2,1 millioner kroner og en solid forbedring av den tidligere bestenoteringen fra 2014.

– Resultatet skyldes i all hovedsak meget høy aktivitet og god kapasitetsutnyttelse av brønnbåtene gjennom hele fjoråret, forklarer daglig leder Gudbrand Sørheim i OMS.

Det betyr enkelt forklart at selskapet har hatt fullt opp med transport av smolt og laks mellom settefiskanlegg, lokaliteter og slakterier, i tillegg til lusebehandling og annen håndtering av fisk som krever brønnbåt og kompetent mannskap.


Én milliard måltider

OMS eies av de Nærøysund-baserte oppdrettsselskapene SinkabergHansen, Salmonor og Emilsen Fisk AS. Hovedoppgaven er først og fremst å tilby brønnbåtkapasitet og å sørge for logistikken for eierne, men selskapet leverer også tjenester til eksterne kunder.

I løpet av 2019 sto OMS for transport og behandling av 221.000 tonn laks. Det tilsvarer rundt én milliard rause porsjoner med oppdrettslaks.

En betydelig andel av laksen ble i løpet av fjoråret behandlet for lakselus.

– Metodene vi bruker blir mer og mer etterspurt, og folket som gjør jobben er steindyktige. Vi kan vise til gode resultater, og det er det som selger best, understreker Sørheim.

Strategisk viktig samarbeid

Ifølge Sørheim har selskapets satsing på mekanisk avlusning gitt den lokale havbruksnæringa et skånsomt og kjemikaliefritt verktøy i kampen mot lakselusa. For OMS betyr det dessuten at selskapet tjener penger gjennom store deler av året.

– Etterspørselen er fortsatt svært høy, kapasiteten er nesten sprengt. Vi vil nok få nok å gjøre i tida som kommer, tror Sørheim.

Han tror derfor at også 2020-regnskapet vil bli oppløftende lesing for eierne, selv om omsetningen sannsynligvis vil falle en del. Spådommen har sammenheng med at den fjerde store eieren, NTS-eide Midt-Norsk Havbruk, solgte seg ut av selskapet og avsluttet samarbeidet tidligere i år.

– OMS er først og fremst et verktøy som sørger for god ressursutnyttelse og helhetlig planlegging mellom oppdretterne. Samarbeidet mellom tre aktører gjør oss i stand til å utnytte tonnasjen best mulig, og det er i tillegg et viktig tiltak for biosikkerhet og fiskevelferd i regionen, sier Sørheim.

– Samtidig er det viktig at vi har år med gode resultater. Det gjør oss kapable til å utvikle selskapet og fornye oss. Teknologien er i rask utvikling i denne bransjen, så det gjelder å henge med, fortsetter han.

OMS har langsiktige leieavtaler på to brønnbåter («Viknatrans» og Ronja Ocean»), og har i tillegg logistikkansvar for et tredje fartøy («Ronja Explorer»).

Tapsprosjekt i havgapet

I følge Sørheim kan OMS også vise til en pen oppgang innen lagerføring og salg av vaske- og desinfeksjonsmidler, oksygen og andre etterspurte substanser i oppdrettsbransjen.

Selskapets tredje virksomhetsområde er imidlertid dårlig butikk. Der er også målet.

– Vi må erkjenne at havbruksnæringa har et fotavtrykk, ikke minst gjennom forsøpling i havet og strandsonen. Sammen med andre kystnæringer må havbruksnæringa ta ansvar for miljøet, sier Sørheim.

Hver sommer sysselsetter OMS rundt 100 ungdommer i ryddingen i til dels svært utilgjengelige områder i øyriket VIkna, rundt Leka og langs andre deler av Namdalskysten. I sommer regner Sørheim med at ungdommene til sammen vil fjerne 1000 kubikk, tilsvarende rundt 100 tonn, søppel fra skjærgården. Ordninga er delvis finansiert av midler fra Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond.

Nå jobber OMS med å få på plass en permanent stab som kan settes inn i søppelkrigen året rundt.

– Vi kommer nok aldri til å tjene penger på strandryddinga. Men det er en viktig jobb, avslutter Sørheim.