Sensor i taket på sykehuset kan måle temperatur og blodtrykk

Pasienter på akutten ved St. Olavs hospital kan i fremtiden få målt blant annet blodtrykk, puls og temperatur via en sensor i taket.

St. Olavs hospital i Trondheim.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

Med midler fra Innovasjon Norge, skal Akutten samarbeide med næringslivet for å finne en løsning som raskt kan varsle om forverringer av tilstanden til pasientene.


Innovasjon Norge gir 100 millioner kroner til å løse samfunnsutfordringer

Trøndelag fylkeskommune og St. Olavs hospital får til sammen 20 millioner kroner for å løse samfunnsutfordringer.


Pasienter som ankommer akuttmottaket på St. Olavs hospital er avhengige av å få legetilsyn raskt.

Overvåking

Assisterende klinikksjef Lars Erik Laugsand ved klinikk for Akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs hospital forteller i en pressemelding at i ett øyeblikk virker pasienten stabil, mens i det neste øyeblikket kan tilstanden forverres.

– Slike endringer i tilstand oppdages ofte i forbindelse med målinger av såkalte vitale parameter. Dette er blant annet blodtrykk, puls, temperatur, oksygenmetning, endret hjerneaktivitet, tegn på hjerterytmeforstyrrelser og respirasjonsfrekvens, sier han.

St. Olavs hospital har rikelig med utstyr til å overvåke pasientene, men det krever manuell jobb, og at helsepersonell er tilstede ved monitor for å følge opp utviklingen.

– Dette er krevende når presset er stort, sier Laugsand.

Taksensor

Per i dag finnes det ingen løsninger som tilbyr automatisk overvåkning av pasienter. Dette ønsker ansatte på klinikken å gjøre noe med, forteller Laugsand:

– Planen er å finne en løsning som kan overvåke våre pasienter automatisk og kontaktløst. Kanskje svaret er en sensor i taket som fanger opp vitale parameter kontinuerlig, som i sin tur gir helsepersonellet beskjed når det er en endring i for eksempel oksygenmetning eller i respirasjonsfrekvensen.

Han er ikke i tvil om at automatiske målinger vil øke pasientsikkerheten:

– Det vil gjøre det lettere å fange opp forverringer av tilstanden hos pasienten, og vi kan gi hurtigere hjelp til dem som trenger det. I tillegg kan en slik løsning ha anvendelsesområde for en større del av helsevesenet enn akutten, inkludert sengeposter, sykehjem og primærhelsetjenesten.

10 millioner kroner

Innovasjon Norge bidrar med 10 millioner kroner til prosjektet, der sykehuset skal samarbeide med næringslivet for å finne en løsning:

– St. Olavs hospital har en lang tradisjon for nyvinning og innovasjon i samarbeid med NTNU. Vi gleder oss veldig til å komme i gang med prosjektet, og har stor tro på at vi kan finne gode teknologiske løsninger på behovet vårt sammen med næringslivet, sier Laugsand.