Frøseth kjøper 50 prosent av aksjene i Namdal Pukkverk

Den Verdals-baserte masseleverandøren overtar samtidig den daglige drifta av pukkverket i Nærøysund. Nå skal produksjonen dobles og moderniseres.

SAMARBEID: Flere aktører er involvert i satsingen på å utvikle masseproduksjonen ved Namdal Pukkverk like utenfor Rørvik. Fra venstre: Ole André Fillingsnes (prosjektleder i Peab Asfalt), Ole Jørgen Sundby (regionsjef i Peab Asfalt), Arild Frøseth (Frøseth AS), Bjørn Svendsen (Namdal Pukkverk AS) og Magnus Øien Paulsen (Paulsen Maskin AS)  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

RØRVIK/VERDAL: – Tanken er å bygge opp en mer industriell produksjon og på relativt kort sikt øke både volum og bredden i produksjonen. Vi er jo godt kjent i Nærøysund fra før, og har selvsagt fått med oss at det er et høyt aktivitetsnivå og mange muligheter i regionen.

Det forteller Arild Frøseth, daglig leder og medeier i Frøseth AS. Selskapet er leverandør av sand, grus, pukk og asfalt-produkter til private, entreprenører og offentlige aktører. Virksomheten, som har åtte masseuttak på Innherred, passerte 100 millioner kroner i omsetning i 2018 og sysselsetter 40 personer.

Innovasjonsselskapet har ansatt Per Arne Sørli:

Proneo etablerer seg i InnovArena

Innovasjonsselskapet Proneo, med hovedkontor i Verdal, etablerer seg i den blå klyngen InnovArena i Rørvik.


Tar over styringa

Med overtakelsen av halvparten av aksjene i Namdal Pukkverk forsterker selskapet fotfestet i Nærøysund. Pukkverket like utenfor Rørvik har i dag en årsproduksjon i overkant av 50.000 tonn, og avtalen mellom selskapene innebærer at Frøseth AS overtar den praktiske drifta av anlegget.

– Vi tar med oss erfaringene vi har fra Innherred og rykker raskt inn med nytt mobilt utstyr som skal settes inn i drifta. Målet er å strømlinjeforme og industrialisere drifta. I løpet av det nærmeste året skal produksjonen ved anlegget dobles, minst, sier Frøseth.

I Frøseths mer langsiktige planer for utvikling av pukkverket ligger også planer for resirkulering og gjenbruk av asfalt og betong, samt deponering av jord- og grusmasser.

– Sirkulærøkonomien spiller en stadig viktigere rolle i vår virksomhet, både i et miljø- og lønnsomhetsperspektiv, sier Frøseth.


Pukkverket i Rørvik jobber nå for å utvide produksjonsområdet. En endring av reguleringsplanen for arealet er i skrivende stund til behandling i Nærøysund kommune.

Stordriftsfordeler

For Bjørn Svendsen, som siden årtusenskiftet har drevet Namdal Pukkverk for egen risiko, er overtakelsen utelukkende positiv.

– Det er ikke til å komme i fra at det er krevende for en liten aktør å innfri stadig skjerpede myndighetskrav til kvalitet og miljø. Samarbeidet med Frøseth fører med seg en rekke stordriftsfordeler, sier Svendsen – med henvisning til Frøseths verdikjede bestående av moderne produksjonsutstyr, sertifiseringer, miljø- og kvalitetssystemer, samt lab- og analysefasiliteter.

KJØPER OG SATSER: Arild Frøseth (til venstre) kjøper 50 prosent av aksjene i Namdal Pukkverk. Bjørn Svendsen ser positivt på å få en stor og industriell eier med på laget.   Foto: Eystein Fiskum Hansvik

– Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Bjørn har et etablert og godt nettverk av kunder, vi har våre kontakter og fasiliteter som vil bidra til langsiktighet og forutsigbarhet i drifta.

Bakspilleren

Det ferske partnerskapet ønskes også velkommen av et av de største entreprenørselskapene i regionen. Nærøysund-selskapet Paulsen Maskin har vært en pådriver for å få inn en stor og profesjonell aktør på eiersida i Namdal Pukkverk.

– For oss handler dette nettopp om langsiktighet og trygghet for tilgangen til en viktig råvare, sier medeier Magnus Øien Paulsen.


Storstilt eiendomssatsing i Nærøysund

Samarbeider om ny by på Marøya

Eiendomsselskapene Norbolig og Paulsen & Williksen skal drive eiendomsutvikling verdt minst to milliarder kroner ved Nærøysundet.


Med ny eiersammensetning og oppgradering av pukkverket har Paulsen Maskin forpliktet seg til å hente ut masser fra pukkverket.

– Paulsen Maskin har spilt en nøkkelrolle, bekrefter Arild Frøseth.

Peab starter asfaltproduksjon

Parallelt med utviklingen i pukkverket rykker også et av Nordens største bygg- og anleggsselskaper inn på arealet.

– Vi etablerer oss med asfaltverk i tilknytning Namdal Pukkverk. Vi skal være produksjonsklare med et høymobilt asfaltverk innen starten av august, sier Hans Jørgen Sundby, regionsjef i Peab Asfalt i Øst- og Midt-Norge.

I sum vil en utvidelse av drifta av pukkverket og Peab-etableringen skape betydelige ringvirkninger i lokalsamfunnet, spår de involverte partene.

– Økt produksjon vil på sikt bety økt bemanning. Virksomheten vil også generere et økt transportbehov, sier Frøseth.

– Asfaltverket vil bidra til virksomheten gjennom å være en god kunde av Namdal Pukkverk. For vår del vil produksjon, transport og utlegging av asfalt fra anlegget kreve rundt 15 personer. Jeg håper at vi greier å rekruttere så mange som mulig lokalt, avslutter Sundby.