Emilsen Fisk AS:

Kruttsterkt resultat i 2019

God drift og stabilt høye priser bidro til at havbruksselskapet Emilsen Fisk leverte tidenes beste resultat i 2019.

SVÆRT FORNØYD: God kontroll på drifta, høye priser, resultatrekord og drømmemargin gir Tore Bratland grunn til å være fornøyd når han blar i 2019-regnskapet. Økonomisjefen i Emilsen Fisk mener imidlertid at det er vanskelig å spå om utviklingen framover.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

LAUVØYA: Det er klart etter at oppdretterne på Lauvøya i Nærøysund har ferdigstilt 2019-regnskapet.

I løpet av fjoråret produserte og solgte Emilsen Fisk laks til en verdi av 520,8 millioner kroner. Driftsresultatet endte på solide 151,3 millioner kroner, kraftig opp fra 95,2 millioner i 2018. Det tilsvarer en resultatforbedring på formidable 59 prosent.

En driftsmargin på 29 prosent for fjoråret lar seg også høre, selv i ei næring som etter hvert har blitt vant med svært god avkastning på biomassen.


Regnskapsteknisk omsetningssvikt

Av nøkkeltallene framkommer en tilsynelatende dramatisk svikt i driftsinntektene i selskapet. Omsetningsnedgangen på mer enn 300 millioner kroner fra 2018 har imidlertid en logisk forklaring, forteller økonomisjef Tore Bratland.

– I 2018 valgte revisor å ikke postere våre samdriftsinntekter (med SinkabergHansen, journ. anm) mot samdriftskostnadene. Derfor ble inntektene i 2018-regnskapet mye høyere enn i 2019. I 2019 ble disse postene ført mot hverandre, noe som gir et mer realistisk bilde av topplinja, forklarer Bratland.

Dersom en legger samme bokføringsmetode til grunn for 2018-tallene, kan driftsinntektene korrigeres til 508,9 millioner kroner. Det betyr at Emilsen Fisk i realiteten styrket omsetningen med 11,9 millioner kroner fra 2018 til 2019.

– Resultatet i 2019 er det beste vi har levert noen gang, med god margin. Den viktigste årsaken er svært god drift gjennom hele året, hvor vi blant annet har god kontroll på lusa, oppsummerer Bratland.

SOLID: En driftsmargin på tett oppunder 30 prosent vitner om at det meste stemte for Emilsen Fisk i 2019.  Foto: Emilsen Fisk AS

Nybygg på beddingen

Han understreker at det er arbeidsfolket som er nøkkelen til god drift og drømmemargin i selskapet.

– De ansatte legger ned en enorm innsats. God fiskehelse er helt avgjørende, og det siste året har vi styrket staben innen veterinærfaget for å sørge for optimal drift, sier Bratland.

I likhet med andre oppdrettere nøt også Emilsen Fisk godt av høy betalingsvillighet for norsk oppdrettslaks i det globale sjømatmarkedet gjennom store deler av fjoråret.

– Kombinasjonen av god drift og gode priser gir god lønnsomhet. Samarbeidet med SinkabergHansen skaper dessuten positive ringvirkninger. Et godt resultat setter oss i stand til å utvikle bedriften videre, sier økonomisjefen.

I 2020 investerer Emilsen Fisk blant annet 16 millioner kroner i ny båt. Farkosten, som etter planen skal leveres av nabobedriften Viknaslipen i høst, skal benyttes til notvask.


Rekordresultat for SinkabergHansen:

Tjente mer enn en halv milliard i 2019

Det ferske resultatregnskapet fra SinkabergHansen viser at havbrukskonsernet i Nærøysund økte på både topp- og bunnlinja i fjor.


Økte bemanningen

Selv i gode tider preges norsk havbruksnæring av koronapandemien. Emilsen Fisk er ikke noe unntak, men for Nærøysund-selskapet har krisen paradoksalt nok ført til økt bemanning.

– 2020 startet svært godt, med gode priser. Så kom det en nedgang i forbindelse med koronakrisen. Den globale handelsuroen gjør det vanskelig å spå hvordan utviklingen vil bli framover. Som en konsekvens av koronapandemien har vi innført turnusordning for de fleste ansatte, noe som har ført til at vi har ansatt flere nye medarbeidere, sier Bratland.

Koronasituasjonen har også satt fart på digitaliseringen i selskapet.

– Dette gjør oss bedre rustet til å møte pandemien, om den skulle treffe oss, avslutter Bratland.