Maritim Power og Rørvik Marina signerer avtale:

– Grunntanken er at samarbeid gjør oss sterkere og bedre

Samarbeidsavtalen mellom nyetablerte Maritim Power og Rørvik Marina er vinn-vinn for både bedriftene og markedet, mener de ferske partnerne.

SAMARBEIDER: Rørvik Marina har hatt en eventyrlig vekst etter at daglig leder Kjell Ivar Sørøy og resten av selskapet flyttet til Marøystranda i 2018. Nå allierer han seg med Lasse Berg, daglig leder i Maritim Power, for å vinne kampen om de største kontraktene.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

RØRVIK/MARØYA: – Dette er et stort skritt videre for begge bedriftene. Vi utfyller hverandre, og kompetansen i de to selskapene gjør at vi kan stå for en totalleveranse innen maritim service og vedlikehold.

Det sier Kjell Ivar Sørøy, daglig leder i Rørvik Marina AS. Fredag signerte han avtalen som innleder et tett samarbeid om kunder og prosjekter med Maritim Power.

Sistnevnte selskap startet virksomheten så sent som i forrige måned, med satsingsområde innen større skipsdiesel og annen motormekanikk.


Nyetablering:

Maritim Power gir gass ved Nærøysundet

Lasse Berg og de andre eierne bak nyetablerte Maritim Power AS satser på å ta en solid porsjon av kaka i markedet for service og vedlikehold av båtmotorer.


– Vi startet samtalene om et samarbeid mot slutten av forrige måned. I tida fram til nå har vi jobbet raskt og intenst for å få på plass en avtale, sier Lasse Berg, daglig leder i Maritim Power.

Deler kompetanse, anlegg og infrastruktur

Konkret betyr avtalen at de to selskapene utveksler personell, utstyr og fasiliteter i samarbeidet om vedlikeholds- og serviceoppdrag til fisker- og havbruksnæringa, sjøtransport og alt annet som flyter langs kysten. Partene skal også utvikle et felles system for prosjektoppfølging, samordne faktureringsrutinene, gjøre felles innkjøp og dele bruken av dyrt utstyr, samt samordne strategien for markedsføring, rekruttering og utvikling av bedriftene.


– I bunn og grunn bygger samarbeidet på kompetansen i de to selskapene. Innenfor det motortekniske har vi vår spisskompetanse på Volvo Penta-motorer, mens Maritim Power har spesialisert seg på skipsmotorer fra John Deere og Scania. Samtidig er det et mål at kundene ikke skal merke så mye til samarbeidet, med felles prosjektorganisering og ett kontaktpunkt. Samarbeidet er vinn-vinn både for oss og markedet, mener Sørøy.

– Målet er å bli en foretrukken totalleverandør. For å lykkes må vi ha en bredde i kompetansen og levere tjenester av god kvalitet. Det greier vi best i fellesskap, legger Berg til.

Vurderer flytting – på sikt

Areal er også en viktig bestanddel i avtalen. Mens nystiftede Maritim Power leier lokaler og kaianlegg på Kullbyggeholmen i Rørvik Sentrum, disponerer Rørvik Marina 80 meter dypvannskai, Norges største mobile båtheis og en raus verkstedhall på motsatt side av Nærøysundet. Etter å ha satset mer enn 100 millioner kroner på Marøystranda har selskapet tredoblet antallet ansatte.


Rørvik Marina fortsetter satsingen på Marøystranda:

For to år siden var de åtte ansatte. Nå er antallet tredoblet

Rørvik Marina AS har satset mer enn 100 millioner kroner på areal og fasiliteter på Marøya. Nå er bedriften i gang med en ny oppbemanning.


– Jeg ser et stort potensial i næringsområdet som er bygd opp på Marøystranda. Vår intensjon på sikt er å etablere oss på Marøya, med egne lokaler og i nærheten av de andre aktørene her, avslører Lasse Berg.


Bygger båthall på Marøya

Paulsen & Williksen og Rørvik Marina så en åpning i markedet. Nå etablerer de lagringshall for fritidsbåter ved Rørvik Marina.

Storstilt eiendomssatsing i Nærøysund

Samarbeider om ny by på Marøya

Eiendomsselskapene Norbolig og Paulsen & Williksen skal drive eiendomsutvikling verdt minst to milliarder kroner ved Nærøysundet.


Sikter mot storoppdrag

Ifølge de ferske samarbeidspartnerne er arbeidet allerede i gang med å sondere markedet etter større kontrakter.

– Nærøysundet er i ferd med å vokse fram som en betydelig aktør innen maritim næring. Min grunntanke er at samarbeid gjør og sterkere og bedre rustet til å utvikle næringa videre, avslutter Sørøy.