Næringslivet i Flatanger har fått ønsket portal

Forteller om arbeids- og fritidsmuligheter i kommunen.

Nyheter

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås og leder av Flatanger Næringsforum, Camilla Kvaløsæter åpnet fredag den nye portalen flatanger.no.

Økt bolyst

Dette var det viktigste tiltaket næringslivet ville prioritere i bolyst-arbeidet i kommunen, forteller de i en pressemelding.

– Bolyst-prosjektet kom som et resultat av arbeidet med strategisk næringsplan i Flatanger og næringslivet i kommunen var veldig klar på at vi måtte ha en egen Flatanger-portal som både kunne fortelle om arbeids- og fritidsmuligheter i kommunen, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Proneo-prosjekt

Det er Proneo og prosjektleder Kristin Haanshuus som har hatt ansvaret for arbeidet med portalen. Selve utførelsen er gjort av kommunikasjonshuset Trio Media i Namsos, mens en intern arbeidsgruppe i næringsforumet jobbet med kravspesifikasjonen til portalen.

– Jeg tror dette vil bli en viktig kommunikasjonskanal for næringslivet i Flatanger. Ikke minst i arbeidet med å kunne rekruttere nye medarbeidere både til næringslivet og kommunen, sier nyvalgt leder av næringsforumet, Camilla Kvaløsæter.

Hun og ordfører Bjørkås forteller at det har vært viktig at den nye portalen ikke blir etablert i konkurranse med den digitale nyhetsavisa Flatangernytt, noe de har unngått med redaktør Ove Magne Ribsskog i prosjektgruppen.

Pakke til nyinnflyttere

En del av arbeidet med portalen har også innbefattet utarbeidelse av en velkomstpakke til nyinnflyttere til Flatanger.

– Når denne er ferdig skal vi kontakte alle som har flyttet til kommunen det siste året, slik at vi oppretter en god dialog med dem, sier ordføreren i pressemeldingen.