Se lista: Nye tømrere, snekkere og bønder i Trøndelag

14 bedrifter ble etablert i Trøndelag i går, torsdag 25. juni 2020. Her er hele lista.
Nyheter

Lista viser alle nye selskaper i Trøndelag som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene torsdag 25. juni 2020. Totalt ble det registrert 14 nye selskaper på denne datoen.

FRØYA

Witzøe Snekkerservice: Tømrer tjenester. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Mathias Fredagsvik Witzøe.

INDRE FOSEN

Jevn Motion As: Drive med industri, mekanisk verksted, produktutvikling og salg. Selskapet kan også delta i annen virksomhet gjennom kjøp av aksjer eller lignende. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Helge Aanonli.

LEVANGER

Karma Frisør & Velvære As: Frisør, hår, skjønnhet, salg og service. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Sunniva Aasvold. Styreleder: Rannveig Løvli.

Marbio As: Bidra til kunnskapsbasert forvaltning og bruk av hav og sjø og øke kunnskap om liv under vann, ved å tilby profesjonelle formidlings- og rådgivningstjenester innen marinbiologi og akvakultur, og det som måtte stå i forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Erlend Standal.

MELHUS

O. Øye Holding As: Kjøp og salg av aksjer. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Ole Martin Døving Øye.

OVERHALLA

Anne Brobakken: Gårdsdrift med sau og gressproduksjon. Kjøp og salg av varer og tjenester, utleie av fast eiendom og utleie av maskiner og utstyr, konsulenttjenester. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Anne Cecilie Brobakken.

STJØRDAL

Evra Invest As: Eierskap og deltakelse i andre selskap og det som naturlig hører inn under dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Arve Skive.

TRONDHEIM

Astat Eiendom As: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Jonas Overland.

Corget Invest As: Investering i verdipapirer, eiendom og andre aktiva. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Cornelia Lange Getz.

Nordisk Boligutvikling As: Kjøp, salg og drift av fast eiendom samt hva hermed står i naturlig forbindelse. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Petter Høeg. Styreleder: Trond Fossum.

Stuzzelig As: Frisørsalong. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Anne Grethe Hofnes. Styreleder: Bjørn Roar Hammer.

Yolot As: Kjøp og salg av aksjer. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 40.000,00. Styreleder: Torgeir Dahl.

Øren Import: Helse og velvære, salg av produkter og tjenester, import av velvære utstyr og maskiner Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Anita Syrstadvold Øren.

Øvre Nyhavna 3 As: Erverv, utvikling og salg av fast eiendom samt naturlig tilhørende virksomhet. Yte tjenester og råd til andre selskaper innenfor fagområdene erverv, salg og utvikling av fast eiendom. Erverv av aksjer og eierandeler i andre selskaper som et ledd i erverv av underliggende fast eiendom. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 2.624.600,00. Styreleder: Roar Munkhaugen.

Artikkelen er generert av NT24s automatiske tekstrobot. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene.