Nye bedrifter i Trøndelag 26. juni

14 bedrifter ble etablert i Trøndelag fredag 26. juni 2020. Her er hele lista.
Nyheter

Lista viser alle nye selskaper i Trøndelag som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene fredag 26. juni 2020. Totalt ble det registrert 14 nye selskaper på denne datoen.

INDERØY

Bekkevold Hold As: Investering, aksjehandel og hva dermed naturlig hører inn under dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Terje Bekkevold.

LEVANGER

Trøndelag Hjertemedisin As: Investering i aksjer og andre verdipapirer og hva herved hører til. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 50.000,00. Daglig leder og styreleder: Kyrre Skjetne.

RENNEBU

Cobra Brage Støland: Montering av varmepumper, ventilasjon, PVC-produkter. Musiker. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Brage Stølan.

SELBU

Usmaveien Sa: Bygge og vedlikeholde skogsbilveger. Organisasjonsform: Samvirkeforetak. Daglig leder og styreleder: Per Sølverud.

STEINKJER

Ogndalsvegen 16 As: Kjøp, salg og utvikling av fast eiendom samt dertil hørende virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 50.000,00. Styreleder: Svein Gunnar Storstad.

TRONDHEIM

Applicrew As: Konsulenttjenester tilknyttet informasjonsteknologi, utvikling og salg av programvare og programvaretjenester, samt annet som naturlig faller sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 40.000,00. Styreleder: Richard Hansen.

Dyrendahl Invest As: Eie aksjer i ett eller flere selskaper, og forvalte avkastningen. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Tommy Normann Haugen Dyrendahl.

Frost Prosjekt As: Å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 1.000.000,00. Daglig leder: Rune Pedersen. Styreleder: Gunnar Leikvam.

Mam Maskinutleie As: Utleie av maskiner og utstyr. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 120.000,00. Styreleder: Martin Bakken Holst.

Morten Gjøvaag Taxi As: Drosjevirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Morten Gjøvaag.

Morten Røste Transport As: Taxidrift og transporttjeneste, samt hva herunder står i forbindelse med, herunder å delta i selskaper med lignende virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 40.000,00. Daglig leder og styreleder: Morten Mathisen Røste.

Msva As: Eie aksjer eller andre typer kapitalandeler i andre selskaper, og annet som naturlig faller sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 90.000,00. Styreleder: Mathias Svarte.

Selsbakkvegen 75 As: Kjøp, salg og drift av fast eiendom samt hva hermed står i naturlig forbindelse. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Brage Stjern.

Taxi U-226 As: Taxivirksomhet, samt virksomhet knyttet til dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Ronny Arve Pettersen.

Artikkelen er generert av NT24s automatiske tekstrobot. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene.