15 nye bedrifter i Trøndelag, se lista

15 bedrifter ble etablert i Trøndelag mandag 29. juni 2020. Her er hele lista.
Nyheter

Lista viser alle nye selskaper i Trøndelag som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene mandag 29. juni 2020. Totalt ble det registrert 15 nye selskaper på denne datoen.

FROSTA

Arntsen Industrivask As: Drive vaskeri og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med salg av markedsføringstjenester og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Oliver Arntsen. Styreleder: Kenneth Arntsen.

FRØYA

Bremnes Transport As: Varetransport og tilhørende aktiviteter. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Ole Anton Bremnes.

INDERØY

Austad Invest As: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltagelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 40.000,00. Daglig leder: John Martin Austad. Styreleder: Roger Austad.

Lensmyra As: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltagelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: John Martin Austad. Styreleder: Roger Austad.

MALVIK

Langås Invest As: Forvaltning av investeringer selskaper og eiendom, salg av konsulenttjenester, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Thomas Maaø Langås.

ORKLAND

Solhaug & Reiten As: Å investere i selskaper, ideer og annet næringsformål. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 100.000,00. Daglig leder: Oddvar Reiten. Styreleder: Ola Rustli Solhaug.

TRONDHEIM

Anderssen Antikk Og Auksjon As: Salg av antikviteter og brukte ting, tjenester annet som står naturlig sammenheng med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Gorm Andreas Pedersen.

Bluethink As: Utvikle teknologi og programvare for benyttelse i havrommet og krevende miljø. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Oscar Markovic. Styreleder: Oddbjørn Milan Markovic.

Bravomedia As: Reklamebyråvirksomhet, samt software utvikling og alt som hermed hører med. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Albert Leira Vingsnes.

Eds Sæter Consulting: Konsulenttjenester innen arbeids- og organisasjonspsykologi. inkl. indre motivasjon, arbeidshelse og HMS arbeid. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Edel Dahlin Sæter.

Limingen Borettslag: Borettslag Organisasjonsform: Borettslag. Styreleder: Per Kristian Skaret.

Periscope As: Selv, gjennom hel - eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter å forestå investeringsvirksomhet og annen virksomhet beslektet med denne inklusive konsulentvirksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Odd Arne Steffensen. Styreleder: John Thoresen.

Ror As: Drive kommunikasjonstjenester, strategi og rådgivning. Selskapet kan også investere i aksjer og andeler i øvrige foretak. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 300.000,00. Daglig leder: Siv Kristin Mykland. Styreleder: Lisa Giskeødegård Løseth.

Watchus As: Import og salg av klokker og tilbehør. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Oliver Martin Bjørgan.

ÅFJORD

Bård Furunes As: Å drive med kjøp og salg av brune- og hvitevarer. Salg av diverse tjenester og rådgivning. Reparasjon og skifte av bilglass og hjulutrustning og virksomhet som er beslektet med dette, samt deltakelse i annen virksomhet ved aksjekjøp eller på annen måte. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 100.000,00. Daglig leder og styreleder: Bård Furunes.

Artikkelen er generert av NT24s automatiske tekstrobot. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene.