Biokraft får 50 millioner kroner i støtte – vil doble kapasiteten i løpet av de tre neste årene

Skogn har allerede verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass. Nå skal kapasiteten utvides ytterligere.

FÅR STØTTE: Biokraft sitt produksjonsanlegg for flytende biogass drivstoff (LBG) på Skogn. Nå skal produksjonskapasiteten utvides.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Enova bevilger 48,6 millioner kroner i støtte for å utvide produksjonskapasiteten hos Biokrafts anlegg på Skogn. Den økte mengden biogass skal brukes til å redusere klimagassutslippene til Hurtigruten.

Det kom fram i en pressemelding onsdag formiddag. Biokraft og Enova inviterte samtidig pressen til anlegget på Fiborgtangen.

– Det er en julegave i juli. Vi er verdens største allerede, og nå skal den bli enda større. Vi er bare så vidt i gang, sa Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft AS.


Større skader enn antatt: koster mellom ti og femten millioner kroner

Skadene etter tankeksplosjonen ved Biokrafts gassfabrikk på Fiborgtangen høsten 2019 var mer omfattende enn først antatt. I alt tre tanker var skadet.


Skal forsyne Hurtigruten

Fabrikken på Skogn produserer årlig 125 GWh biogass, basert på restavfall fra Norske Skog, slakteavfall fra oppdrettsnæringa og husdyrgjødsel fra landbruket på Innherred. Den flytende biogassen benyttes i all hovedsak som drivstoff i busser og lastebiler.


Biokraft dobler fabrikken på Skogn

Verdens største biogassfabrikk skal dobles i kapasitet. Biokraft skal også prøveprodusere biologisk jetfuel i et ettårig pilotprosjekt.


Den planlagte oppskaleringen vil øke produksjonen med 40 GWh. Det aller meste av den flytende biogassen skal brukes som drivstoff på flere av Hurtigrutens skip som et ledd i å redusere klimagassutslippene. Det vil være første gang at biogass brukes i en så stor skala i skipsfart.

FEIRING: Enovas støtte på 48,6 millioner kroner ble markert med bløtkake. Her er det statsråd Sveinung Rotevatn (V) som har tatt seg et kakestykke.  

Økt interesse

Biokraft jobber nå med å ferdigstille de siste avtalene og lånefinansieringen, som må være på plass før byggingen av det nye anlegget kan starte.

– Koronasituasjonen kan naturligvis forsinke denne prosessen, men vi opplever en økende interesse i markedet for biogass, og har stor tro på at vi kommer i mål i løpet av relativt kort tid, skriver Håvard Wollan i Biokraft i en pressemelding.

GÅR BRA: Flere medier var til stede for å dekke nyheten om at Biokraft øker kapasiteten.  

Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad mener også at dette prosjektet har gode forutsetninger for å lykkes.


Prosjekt i Levanger kommune skal gi oversikt over ressurser som ofte regnes som avfall.

Søppel skal gi nye næringsveier

Sirkulærøkonomien skal erstatte «bruk og kast»-samfunnet, og Levanger kommune vil bli ledende i Norden.


– Biogass kan spille en viktig rolle i å redusere klimagassutslipp både i landtransport, maritim transport og industrien. Det er fremdeles en del utfordringer som må løses for at markedet for biogass kan fortsette å vokse, men Biokraft har vist de også kan gjøre butikk av dette. Avtalen med Hurtigruten er et eksempel på at den omstillingen vi er i gang med kan øke betalingsviljen for denne fornybare energikilden.