Se lista over nye bedrifter i Trøndelag 30. juni

16 bedrifter ble etablert i Trøndelag tirsdag 30. juni 2020. Her er hele lista.
Nyheter

Lista viser alle nye selskaper i Trøndelag som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene tirsdag 30. juni 2020. Totalt ble det registrert 16 nye selskaper på denne datoen.

INDRE FOSEN

Bella Rissa As: Drive restaurant, kafe, bar og annet som naturlig faller sammen med dette. Arrangere konserter/event, og deltagelse i lignende selskaper. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Emil-Lion Nomat.

LEVANGER

Getz Invest As: Investering i verdipapirer, selskaper og virksomheter. Selskapet kan også foreta investeringer i fast eiendom og andre aktiva. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Andrea Lange Getz.

NÆRØYSUND

North Industri As: Salg av verktøy, maskiner, arbeidsklær, verneutstyr og industrielt forbruksmateriell samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Herunder delta i annen relatert virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Sverre-Ottar Nordahl.

ORKLAND

Matmentor As: Konsulentvirksomhet, utleie av arbeidskraft, turistformidling, reiseliv, kursvirksomhet innenfor mat og drikke, samt andre tjenester som vi innehar kompetanse på som styret finner det fornuftig å arbeide med. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Stein Dyrseth.

TRONDHEIM

Embed As: Investere i andre selskaper. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Sigurd Mørkved Albrektsen.

Geir Haugland Consulting: Coaching/veiledning/rådgivning/miljøterapi over internett og i person i Trondheim. Salg av konsulenttjenester innenfor teambuilding, søknadsprosesser til ideelle organisasjoner og motivationsforedrag. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Geir Haugland.

Herre Fast Food As: Drift av Restaurant, bakeri, gatekjøkken, uteservering, catering og annet som naturlig hører herunder. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Wael Mohamad Zuhir Aldabea.

Karisvingen 4 As: Kjøp, prosjektering og utvikling av eiendom. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Jan Thomas Thomassen.

Lash Up As: Skjønnhetssalong. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Susanne Benjaminsen Lorentsen.

Marmornord As: Import og salg av steinprodukter, samt hva alt står i forbindelse. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Mohammad Mohammedpour.

Rigra Invest As: Investeringsselskap med hovedfokus på aksjehandel. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Vetle Utheim Rikardsen. Styreleder: Magnus Grande.

Rok Boards As: Selge elektriske skateboards, sparkesykler og tilbehør. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: William Henry Masson Alabaster.

Selmer Energi As: Produksjon, utvikling og salg av teknologi og tjenester relatert til energi samt det som naturlig står i forbindelse med dette, herunder å delta eller investere i andre selskaper med lignende virksomheter. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Berdon Tangen Sønderland.

Slidedrain As: Utvikling og salg av VVS-produkter eller annet som naturlig tilfaller dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Stian Kvaran Bongard.

Zz Auto As: Bilverksted, samt hva som naturlig står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Trond Billehaug.

ØRLAND

Mansor Dental: Salg av dentale materialer. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Mohammad Khalid Mansor.

Artikkelen er generert av NT24s automatiske tekstrobot. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene.