Skogmo industripark + NTNU = Sant

SOMMERJOBB: Studenter og bedrifter som deltok på sommerjobb i 2019 ved Skogmo Industripark.  Foto: Skogmo Industripark

Nyheter

TRONDHEIM/ OVERHALLA: Som ny student ved NTNU kjente Velin Georgiev (27) at noe manglet. Han syntes ikke kontakten med næringslivet var god nok, det var inntil han fant Skogmo Industripark i Overhalla.

– Jeg så at det var biten som manglet. Alle andre linjeforeninger har muligheten til å invitere bedrifter og jobbe i workshops med dem, og kjenner til relevante bedrifter, sier 27-åringen til ntnu.no.

Nyttig samarbeid

Marius Ness Huseklepp er prosjektleder for Skogmo Industripark og sa ja da Georgiev, som har tatt en mastergrad i Global produksjonsledelse, og leder linjeforeningen GLOBUS kom og spurte om samarbeidspartner.

På karrieredagene i 2018 oppsto søt musikk.

TREFFPUNKT: På karrieredagene ved NTNU. Studentene møtte Hans Bakken fra Overhalla Betongbygg og Mali Maerk fra Pharmaq, samt Marius Huseklepp fra Skogmo Industripark.  Foto: Skogmo Industripark

– Hvorfor sa dere ja?

– Det handler mye om at vi må stikke fingeren litt i jorda og se på hvor vi holder til. Det er langt fra Skogmo til Gløshaugen. Vi har mange dyktige håndverkere, gründere og folk med ben i nesa i Overhalla, men vi er også avhengig av den kompetansen som finnes på NTNU. Det handler om å få et litt annet perspektiv på ting som kan oppnås gjennom å studere gjennom flere år, sier Ness Huseklepp.

Han forteller at Skogmo Industripark har hatt et bevisst forhold til det hele tiden, og at det handler om å opprette bånd.

– Vi har jo universitetet i Namsos, men ikke alle linjer er like relevant for alle bedrifter i industriparken vår.

Stort utbytte

Samarbeidet mellom linjeforeningen GLOBUS og Skogmo Industripark har resultert i sommerjobber for studentene, bedriftsbesøk, og deltakelse i det tverrfaglige mastergradsemnet Eksperter i Team (EiT) denne våren.

– Vi har fått veldig godt utbytte av samarbeidet og utover høsten er målet å få inkludert studenter i flere prosjekter som står på trappene. Dette er meningsfullt for begge parter, mener Ness Huseklepp.

EKSPERTER I TEAM: Første møte med EIT-studentene. Skogmo Industripark presenterer seg. Fra venstre, Ola Lauve, Marius Ness Huseklepp og Ragnhild Solvi.  Foto: Skogmo Industripark

Han har fått tilbakemeldinger om at studentene synes det er gøy å bidra på mindre steder, fordi endringene de foreslår også blir implementert.

– De blir tatt til etterretning og vi spiller ball med studentene på en annen måte enn i større bedrifter, tror Ness Huseklepp.

– Hva har konkret kommet ut av samarbeidet så langt?

– Sommerjobbene. Vi hadde fem i fjor. Deres innsikt førte til endringer i organisering og logistikk. Det er dette de er gode på. I tillegg til eksperter i team, der kom det opp masse gode ideer. I tillegg er det skrevet tre masteroppgaver om bedrifter i parken siden vi møtte studentene. Vi hadde håpet å få til en startupbedrift i parken, og det gikk nesten. Neste år, sier prosjektlederen ved industriparken.

Busser studenter opp

Han forteller at det var planlagt sommerjobber også i år, men at det ble utfordrende på grunn av koronasituasjonen. I tillegg henter de studenter opp i busser for å vise hva de driver med og kan tilby av arbeidsplasser.

BUSSTUR: Studentbesøk fra NTNU høsten 2019.  Foto: Skogmo Industripark

– Flere blir positivt overrasket, og det er jo det vi gjerne vil. Det er dette vi har satset på nå ovenfor Gløshaugen og NTNU. Hittil har vi kontakt med to linjer, men vi ønsker å trekke til oss andre linjer også, sier Ness Huseklepp og forteller om viktigheten med å spleise akademia med næringslivet.

– Det er litt forskjell på en 50 år gammel mann i næringslivet og en 20 år gammel student. Den typen innspill studentene kan gi oss ved å komme utenfra er gull verdt.

I tillegg til Skogmo Industripark har også Overhalla Gruppen og Pharmaq vært flinke til å være med på karrieredagen til NTNU, og de har samordnet buss med logistikkstudenter og bioingeniører i god intern samarbeidsånd.