Flere års arbeid har ført frem – endelig har næringa fått viljen sin

Mandag ble det klart at det kommer et fagbrev i havbrukstekniker på VG3.

GLEDELIG NYHET: Fra venstre: Siv Tove Arnøy, Per Johan Rauø og Halvor Mortensen ser frem til en mer spisset utdanning for havbruksteknikere neste høst.   Foto: Lena Erikke Hatland/ Namdalsavisa

Nyheter

NAMDALSKYSTEN: – Dette har vi jobbet med i seks år. Det er helt fantastisk. Det var nesten flagget til topps når Kunnskapsdepartementet sa ja, forteller Halvor Mortensen som er prosjektleder for Val FoU.

Tilpasset utdanningsløp

I Ytre Namdal har de videregående skolene i en årrekke ført en tett og nær dialog med blå næringsaktører for å sikre best mulig tilpassede utdanningsløp i forhold til næringslivets kommende behov.

Dagens fagbrev i akvakultur er over 30 år gammelt.

SER MOT FREMTIDEN: Per Johan Rauø fra Nærøysund Aquaservice er glad han ikke visste hvor mye arbeid det var å få det til da de startet prosessen i 2014. Her sammen med Siv Tove Arnøy fra Midt-Norsk havbruk og Halvor Mortensen fra Val videregående skole.   Foto: Lena Erikke Hatland/ Namdalsavisa

Havbrukstekniker kombinerer kunnskap om både fiskebiologi og sjømannskap og har vært yrkesfag til fordypning med lokalt utarbeidde læreplaner ved Val videregående skole i tre år.

– Et slik fagbrev vil bidra til å heve statusen på yrket og fagfeltet. Nå blir dagens utdanning innen akvakultur og maritime fag tilpasset servicenæringens krav og ønsker. Oppgavene og teknologien blir bare mer og mer spisset, da må læreplanene henge med, sier Mortensen.


Lokal innsats for global bærekraft preger Blå Konferanse 2020

Arrangørene bak Blå Konferanse undersøker hvordan bedriftene i Ytre Namdal jobber for å innfri FNs bærekraftsmål.


Initiativ fra næringa

Det var SinkaBerg-Hansen, Nærøysund Aquaservice, AQS og Frøy-gruppen som kom med innspill om at dagens fagbrev var svært lite tilpasset servicenæringen i 2014.

Per Johan Rauø som er HMS og personalansvarlig i Nærøysund Aquaservice, som var prosjektleder for initiativet fra Namdalen, forteller at de ble veldig glade da meldingen kom.

– Vi tenker at dette blir bra og tilpasset utviklingen. I utgangspunktet var det en bestilling fra oppdrettsbransjen som lå bak, men akvakultur omfatter så mye - også servicenæringen. Feltet som skal dekkes er så stort at det var på tide å få noe mer spesialisering på plass, mener Rauø.

Rett ut i arbeid

Han forteller at med dette fagbrevet kan en nyutdannet settes mer eller mindre rett på en servicebåt.

– I dag må helt nyutdannede ha mye mer opplæring om bord før man er skodd for arbeidsoppgavene.

Mortensen fra Val utdyper:

– Man kan ta fagbrev i akvakultur om man har jobbet deler av læretiden på servicebåt, men servicenæringene er mye mer enn bare lakseforing. De som har læretiden sin på brønnbåter, jobber med fortøyning eller avlusning har manglet en del på den tekniske biten i utdanningen. Det er viktig å kjenne fisken og fiskevelferd også, men en tilpasset læreplan vil bli bedre, mener Mortensen og forteller at neste steg er å få på plass læreplanen slik at studiet er godkjent til neste høst.

Sliteseier

Sjømat Norge har kjempet side om side med prosjektgruppen og næringslivet i denne saken. Saken ble løftet inn i Faglig Råd Naturbruk og de tre siste årene har den ligget på høyeste nivå til godkjenning.

– Dette er en sliteseier og viser at en ikke må gi opp, seier kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram.

Han forteller at læreplanen skal settes sammen av et «panel», og at en skisse fra prosjektgruppen er vedlagt.

– Læreplanen setter opp måloppnåelsen og er ei oversikt over hva man må kunne noe om før man går opp til fagprøven. Det viktigste der er at vi klarer å favne om alle de ulike områdene innen tekniske operasjoner som har kommet i havbruksnæringen de siste årene.

Han forteller at dagens fagbrev i utgangspunktet er greit slik det er, dersom du skal arbeide tradisjonelt på merdekanten og fore fisk.

– De siste 10-15 åra har havbruk derimot blitt så mye mer og det er bakgrunnen for at denne utdanningen er viktig.

Han skryter av namdalingenes innsats for å få fagbrevet på plass.

– De har sett at en kan ikke bare plukke og mikse arbeidsfolk fra ulike utdanninger her og der. Slik det har vært, er dagens eksperter innen operasjoner, litt ingeniører, noen snekkere, det er lærere, matroser og så videre. Namdalingene forstod at det er svært viktig å ha egen utdanning. Det skal de virkelig ha ros for. De har også klart å få på plass høyere utdanning for denne yrkesgruppa, gjennom tilbudet som blir etablert fra høsten av på Ytre Namdal fagskole.


Teknologi, biologi og ledelse

Tar kompetanseutfordringen på alvor: Oppretter studie på bestilling

Nytt fagskoletilbud skal løfte kvaliteten i trøndersk havbruk.


Kunnskapsdepartementet sier nå ja til å splitte dagens fagbrev i to. Det betyr i praksis at når elevene på VG2 er ferdig med skolebenken og skal ut som lærlinger kan de velge å enten ta fagbrev i akvakultur, eller i havbrukstekniker.