Presenterte miljøvennlig verdensnyhet i Overhalla: – Enormt potensial

I samarbeid med NTNU, Sintef og Norsk Hydro jobber Overhalla Betongbygg med et nytt prosjekt. Det foreløpige resultatet er en verdensnyhet.

VERDENSNYHET: Sintef-forsker Harald Justnes, Grete Hjetland fra Hydro og prosjektutvikler Karl Magne Grannes i Overhalla Betongbygg kunne stolt presentere den lille benken, som kan bli en viktig brikke i framtidas bygg- og anleggsbransje.   Foto: Bastian Øien Alstad

Nyheter

OVERHALLA: I første omgang er det fysiske resultatet en benk.

Men benken er faktisk den første i verden av sitt slag, for den er nemlig laget med aluminiumsarmeringer i stedet for stålarmeringer. For at aluminiumssarmeringene skal tåle betongen har forskerne måttet tenke nytt.

Derfor har de testet bruk av brent leire som tilsetning i betongen. Det er tre år siden forsker Harald Justnes ved Sintefs avdeling for arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner begynte prosjektet. Torsdag fikk han sammen med andre i prosjektet se det første resultatet.

Forskningssamarbeid

De som jobber med prosjektet er en tverrfaglig gruppe som består av Sintef, OBB, NTNU, Hydro Heidelberg Cement, Norcem og Veidekke.

– Som mange andre forskningsprosjekt, begynte dette med et dumt spørsmål. Utgangspunktet var aluminiumsarmeringene, men for å få dette til, måtte det til andre elementer i selve betongen. Da begynte vi å forske på om blåleire kunne vær noe, sier Sintef-forsker Harald Justnes.

Det er flere år siden Justnes og hans team begynte å forske på miljøvennlige alternativer til sement, som alene står for fem til åtte prosent av verdens årlige CO2-utslipp.

Ifølge Justnes skal en blanding av 50 prosent brent blåleire, og 50 prosent sement sørge for en god fasthet i produktet.

PROSJEKT: Ansatte i Sintef, OBB, NTNU, Hydro Heidelberg Cement og Norcem besøkte Overhalla betongbygg, som hjelper forskerne med å utvikle de nye miljøvennlige løsningene.   Foto: Bastian Øien Alstad

Framtidas løsning?

Grete Hjetland i Hydro Norge har stor tro på prosjektet.

– Det bygges betong i et enormt volum, så om man får benyttet denne løsninga vil det være et stort framskritt for å minske forurensningen i bransjen. Det må skje et skifte i bygge- og anleggsnæringa for å minske de store utslippene, sier hun og forklarer videre at selve elementene vil ha lavere utslipp, og også lengre levetid.

– Man trenger ikke rive og bruke energi på å bygge nytt, i like stor grad som men vanlig sement, sier hun.

Prosjektet skal vare over fire år, og det er Overhalla Betongbygg som utfører det fysiske arbeidet. Prosjektleder Karl Magne Grannes i Overhalla Betongbygg synes det er spennende å være med på.

– Det er artig å være en del av dette, og ikke minst veldig spennende. Det kommer til å bli nye løsninger i framtida, og så får vi se om disse blir en del av bransjen om 10 til 15 år, sier han.