Vi bruker mer penger lokalt i 2020 enn i 2019

Folk i Midt-Norge har dradd debet- og kredittkort for 244 millioner kroner mer i lokalt næringsliv i årets 25 første uker enn i samme periode i 2019.

– Merkbart behov: – Vi var stengt i tre måneder, men etter ei uke gikk jeg alene på jobb og solgte kaffe og vaffel. Det var faktisk et merkbart behov for en del folk å kunne finne et offentlig kaffetilbud, sier daglig leder Bjørn Erik Utseth i restauranten Ørens Meieri AS i Verdal. Her sammen med (fra venstre) kokk Espen Julnes, kjøkkensjef Martin Dølvik og servitør Guri Johansen.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

En oversikt over de 25 første ukene i 2020 viser at Sparebank 1 SMNs kunder har dradd debet- og kredittkort for 13.686 millioner kroner, mot 13.442 millioner kroner i 2019.

Det er en økning på 244 millioner, eller 1,8 prosent. Og økningen kommer i lokale- og regionale foretak over hele Midt-Norge.


Lite behov for premier under koronaen: – Det ble stopp over natta

Ingen etterspør premier under korona-regimet Norge er inne i. Slikt blir det krise av.


– Vi ser at forbruket gikk betydelig ned rett etter nedstengingen av samfunnet 12. mars. Da satt folk hjemme og brukte ikke så mye penger, men gradvis etter at samfunnet åpnet igjen er det tydelig at vi handler igjen. Og da betydelig mer enn i samme periode i 2019. Dette har bare fortsatt fram til nå i uke 25, sier privatøkonom Eldar Rønning i Sparebank 1 SMN til Trønder-Avisa.

– Blir annerledes ferie

SMNs ukeoversikt viser at i seks av de 25 første ukene av 2020 var folk i Midt-Norge mer påholdne med pengebruken enn i samme uker året før. Dette gjelder ukene 12, 13, 14, 15 og 16. Det vil si de to siste ukene i mars og de tre først ei april.

244 millioner mer: En oversikt over de 25 første ukene i 2020 viser at Sparebank 1 SMNs kunder har dradd debet- og kredittkort for 13.686 millioner kroner, mot 13.442 millioner kroner i 2019. Det er en økning på 244 millioner, eller 1,8 prosent  Foto: Sparebank 1 SMN

– Mange ble permittert, noe som ga usikkerhet rundt fremtiden. Nå ser vi at mange av de permitterte er kommet tilbake i jobb igjen. At vi ikke kan reise til utlandet som før, påvirker bruken av penger lokalt. Det har i denne perioden blitt snakket mye om at vi må være lojale og støtte lokalt næringsliv. Og det ser det absolutt ut til at vi gjør. Ferien i år blir annerledes. Mange av oss blir trolig hjemme og ferierer lokalt, sier Rønning.

Mistet mye omsetning

Daglig leder Bjørn Erik Utseth i Ørens Meieri AS opplevde dagene etter stengingen av Norge torsdag 12. mars som en regelrett krise. Han permitterte alle ansatte umiddelbart og mistet mye omsetning i de tre månedene som skulle gå før bedriften kom ordentlig i gang igjen.

Av bransjeinndelingene ‘Hage, oppussing og hjem’, ‘Dagligvare’, ‘Kiosk, kafé og restuarant’ og ‘Klær kosmetikk og sko’, er det ‘Kiosk, kafé og restuarant’ som har hatt den dypeste og lengste nedturen etter al Norge stengte 12. mars. Det kommer frem av fersk statistikk fra Sparebank 1 SMN.

Hage og dagligvare vokser

Det er også bransjene ‘Hage, oppussing og hjem’ og ‘Dagligvare’ som nå opplever størst vekst, og er nå henholdsvis cirka 40 og 30 millioner over fjoråret i omsetning. Omsetningen i bransjen ‘Klær kosmetikk og sko’ er også forbi fjorårets nivå i uke 25, mens kosmetikk og ‘Klær kosmetikk og sko’ så vidt er forbi fjoråsnivået i uke 25.

‘Kiosk, kafé og restuarant’ ligger fortsatt under fjorårets omsetning i uke 25, men pilen fra uke 23 og utover peker kraftig oppover og ser ut til å kunne krysse fjorårets innen kort tid.

Bekrefter nedturen

Ørens Meieri AS gikk fra å være en godt besøkt restaurant, til null aktivitet over natta da Norge stengte. Samtlige ti ansatte ble umiddelbart permittert.

– Vi var stengt i ei uke, før jeg alene gikk på jobb og solgte kaffe og vaffel. Det var faktisk et merkbart behov for en del folk å kunne finne et offentlig kaffetilbud. Folk var ensomme og savnet kafé- og restauranttilbudene, sier Utseth, som forteller at selskapet har tapt mye inntekt på bølgedalen bransjen har vært nede i de tre siste månedene.

– Bare på Vømmøl-helga alene tapte vi 600.000 kroner i omsetning på grunn av koronarestriksjonene.

– Tåler ikke en runde til

Fra starten på juni har det vært økende aktivitet i Ørens Meieri. Litt etter litt er alle ansatte tilbake i jobb.

– Kundene returnerer også, slik at det blir travlere for hver dag som går. Men vi er strenge på at smittevernreglene skal overholdes. Derfor har vi fortsatt redusert åpningstid og stengt om kveldene. Vi må unngå at vi skal bli åsted for smittespredning. Det siste vi trenger nå er en ny nedstenging. Utebransjen tåler ikke en slik runde til, sier Utseth, som i 2018 omsatte for 7,2 millioner kroner og som ikke har fått del i noen kompensasjonsordning fordi bedriften går med negative resultat etter en omfattende oppussing.

Servitør Guri Johansen er glad hun er tilbake på jobb igjen.

– Det gjorde meg ingen ting å være permittert. Jeg gjør det som kreves i dugnaden for å hindre koronasmitte. Men nå er det veldig godt å være tilbake. Jeg har oppdaget at gode kolleger er noe av det beste ved jobben, smiler hun.

Årsaker til økt forbruk

Siviløkonom Rønning i SMN lister opp flere årsaker til at forbruket fra bankens kunder i Midt-Norge har vært såpass høyt i ukene etter nedstengingen 12. mars:

- Vi ser at forbruket gikk betydelig ned fire-fem uker rett etter nedstengingen av samfunnet 12. mars. Da satt folk hjemme og brukte ikke så mye penger, men gradvis etter at samfunnet åpnet igjen er det tydelig at vi bruker betydelig mer penger enn i samme periode i 2019, sier privatøkonom Eldar Rønning i Sparebank 1 SMN   Foto: Svein Helge Falstad

  • Vi var hjemme en periode og brukte ikke penger, og har derfor mer å bruke nå.
  • Småbarnsfamilier har hatt mindre utgifter til SFO og barnehage i en periode når barna måtte holdes hjemme.
  • Renta er satt ned betydelig og de med boliglån får en betydelig innsparing i månedlige låneutgifter.
  • Ferien blir kortreist og antakelig billigere enn mange hadde planlagt, og mange kjøper kanskje i ting til hus og hjem eller til seg selv som en følge av dette.

Forbruksmønster: Bransjen 'Dagligvare'.  Foto: Grafikk: Sparebank 1 SMN

Forbruksmønster: Bransjen 'Kiosk kafé og restaurant'.  Foto: Grafikk: Sparebank 1 SMN

Forbruksmønster: Bransen 'Hage, oppussing og hjem'.  Foto: Grafikk: Sparebank 1 SMN

Forbruksmønster: Bransjen ‘Klær kosmetikk og sko’.  Foto: Grafikk: Sparebank 1 SMN