Har avslått søknaden fra NTE Energi om utsatt frist: – Ikke overraskende

NVE har avslått søknaden fra NTE Energi om utsatt frist for idriftsettelse på Vikna vindkraftverk.

Får ikke utsatt frist;: NTE Energi får ikke utsatt fristen for å sette i gang drift på Vikna vindskraftverk. 

Nyheter

VIKNA: Det melder Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) på sin nettside mandag.

Vikna vindkraftverk er lokalisert i Nærøysund (tidlegare Vikna) kommune.

Ba om utsatt frist

NTE Energi AS søkte om utsatt frist for idriftsettelse for Vikna vindkraftverk fra 31.12 2020 til 31.12 2024.

27. november 2019 sendte NVE brev til alle konsesjonærer og informerte om ny praksis ved behandling av søknader om utsatt frist for idriftsettlse av landbasert vindkraft. I brevet varsla NVE at frister for idriftsettelse normalt ikke vil forlengest utover 31. desember 2021.

NTE søkte i brev av 15. oktober i fjor om utsatt frist for idriftsettelse fra 31. desember 2020 til 1. desember 024.

NTE sendte tilleggsinformasjon i brev 5. november i fjor.

I anleggskonsesjonen for Vikna vindkraftverk står det i vilkår nr. 1 at «Anlegget må være satt i drift innen 31.12.2020.» og i vilkår nr. 2 står det videre: «Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen utløper».

NTE grunngir i søknaden med at de ser utbygginga av Vikna vindkraftverk i sammenheng med planen for utbygging av Ytre Vikna vindkraftverk trinn II. NTE viser til at NVE har innvilga utsatt frist for idriftsettelse på Ytre Vikna vindkraftverk trinn II til 31. desember 2024.

Fraviker ikke praksis

– Det er etter NVEs vurdering ikke lagt fram argument i søknad og tilleggsinformasjon som tilsier at vi vil fravika vår praksis med ensyn til fristutvidelser utover 31.12.2021, skriver NVE i avslaget.

Etter at Stortinget har behandlet Stortingsmelding 28 (2019-2020) Vindkraft på Land, om konsesjonsprosessen for vindkraftsaker, kan Vikna vindkraftverk vurderes på nytt av NVE dersom saken blir fremma i tråd med nye konsesjonsprosesser.

NVE viser til at det følger av konsesjonens vilkår nummer tre at konsesjonen falle bort dersom anlegget ikke er satt i drift innen 31. desember i år.

– Resultat av innstramming

– Det er et resultat av innstrammingene som kom på Stortinget for 14 dager siden, med ytterligere innskjerping i forhold til konsesjon, sier administrerende direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi til NA.

– Sett i lys av det er ikke avslaget overraskende, legger han til.

Han forteller at selskapet akkurat har mottatt vedtaket fra NVE, og verken kan eller vil gå dyptpløyende inn i hva avslaget betyr for NTE Energi.

– Argumentet vårt for utsettelse, var at vi ønsker å se det i sammenheng med planen for utbygging av Ytre Vikna vindkraftverk del to, sier Brandsås.

Ifølge NVE kan vedtaket påklages.

Men Brandsås sier at NTE må lese gjennom vedtaket nøye før de tar endelig beslutning om hva selskapet skal gjøre videre.

– Vi må få lest igjennom avslaget og se hva vi finner på. Det er for tidlig å si hva vi vil gjøre, sier administrerende direktør.