Stor nedgang for Trøndersk oljeselskap

Okea opplever kraftig nedgang i andre kvartal.

TØFT KVARTAL: Administrerende direktør Erik Haugane i Okea forteller om et tøft andre kvartal i 2020. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

Driftsinntektene for andre kvartal 2020 var 275 millioner kroner mot 1 039 for tilsvarende kvartal 2019.

Utfordrende kvartal

Andre kvartal var utfordrende for OKEA både på grunn av korona-pandemien og drastisk fall i prisen på olje og gass. Det var en utfordring OKEA delte med mange. Det ble satt i gang mange tiltak for å tilpasse selskapet til de drastiske endringene, melder selskapet i en pressemelding.

Administrerende direktør Erik Haugane sier at på tross av svake økonomiske resultater for kvartalet, er han fornøyd med at OKEA har klart å håndtere de store utfordringene.

«Jeg tror vi er i en god posisjon til å videreutvikle selskapet. Vi klarte å fortsette produksjonen uten driftsforstyrrelser. Vi har oppnådd enighet om å endre obligasjonsvilkårene slik at de er bedre tilpasset utsiktene for selskapet. Jeg er også veldig fornøyd med de midlertidige endringene i petroleumsskattelovgivningen som er vedtatt av Stortinget. For oss var det særlig viktig med de negative skatteavdragene som gir likebehandling av selskapene på norsk sokkel. Den nye forskriften forbedrer OKEAs likviditetsposisjon betydelig og gjør det mulig for oss å se på de lønnsomme prosjektene som ble satt på vent tidligere i år», opplyser han i pressemeldingen.

Kuttet kostnader

I forbindelse med krisen ble bemanningen på Draugen halvert, men produksjonen ble opprettholdt på et høyt nivå. Det ble vedtatt å kutte kostnadene vesentlig. Vedlikeholdet på Draugen ble også framskyndet, melder selskapet.

OKEA har som mål å redusere driftskostnadene på Draugen med rundt 15 prosent. Det tilsvarer en årlig besparelse på 150 millioner kroner. Det kommer i tillegg til de kostnadsreduksjonene som er gjennomført etter at OKEA overtok operatørskapet.

OKEA forventer en produksjon på mellom 14.000- 15.000 fat oljeekvivalenter per dag (boepd). Investeringene er ventet å bli mellom 900 millioner kroner og en milliard kroner.

Uro i markedet

Dette kvartalet har vært et særegent kvartal, og OKEAs årsregnskap for andre kvartal reflekterer uroen i markedet og er betydelig påvirket av de lave inntektene, samt noen engangsposter og poster som ikke påvirker kontantbeholdningen, melder selskapet.

Kvartalet ga en samlet nettoproduksjon på 16 047 fat oljeekvivalenter per dag (boepd), sammenlignet med 20.045 i andre kvartal 2019. Nedgangen skyldtes hovedsakelig planlagte driftsstanser både på Draugen og Gjøa.

Den lavere inntekten skyldtes betydelig lavere markedspriser og lavere solgte volum på grunn av færre laster levert fra Draugen. Forsinkelser i Yme-prosjektet, reviderte reserveanslag for Gjøa P1-prosjektet og valutakurseffekter resulterte i en nedskriving på 298 millioner kroner. Resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) for kvartalet ble 210 millioner kroner mot 594 i tilsvarende kvartal i fjor, opplyses det.