Slik har næringslivet på Fosen klart å omstille seg

Næringslivet på Fosen turte å tenke innovativt med et sterkt innovasjonsmiljø, fylkeskommunen og Siva-strukturen i ryggen, sier leder for FI Industrihage, Kine Kilen.

OMSTILLINGSVILLIG: Leder for FI Industrihage, Kine Kilen, skryter av næringslivet på Fosen til vilje til å tenke nytt i koronatiden.  Foto: Presse

Nyheter

Næringslivet fikk kniven på strupen som følge av koronapandemien, og måtte hive seg rundt og tenke nytt.

Siv Merethe Belbo, seniorrådgiver næring i Trøndelag fylkeskommune, er tydelig på at Trøndelag har fått til mye bra i en krevende periode.

– Et mangfoldig og robust næringsliv gjør at regionen står sterkt i krisesituasjoner. Bedriftene har det tøft, men innovasjonsmiljøene, næringshagene og -foreningene og andre aktører er gode hjelpere for bedriftene, forteller Belbo i en pressemelding.

LIV-bygget i Vanvikan.  Foto: Presse

Siva-bistand

Det er administrerende direktør Ingrid R. Lorange i Siva enig i. Like etter at Norge stengte, varslet Siva at næringshager og inkubatorer kunne bistå bedriftene uten krav om minst 25 prosent egenfinansiering. Dette ble kompensert fra Siva.

– Innovasjonsmiljøene i Norge ga full gass for å bistå næringslivet da koronapandemien traff Norge i mars, og jeg er svært imponert over hva de har fått til. Forhåpentligvis vil vi også kunne omtale året 2020 som det året da norsk industri styrket seg på nye områder, sier Lorange i pressemeldingen.

Koronabistand

FI Industrihage har i løpet av 2020 gitt koronabistand til flere bedrifter som har vært særlig rammet av pandemien.

Slik har næringslivet på Fosen jobbet for å omstille seg:

Stokkøya Sjøsenter hentet før koronasituasjonen inn tidligere restaurantsjef Helena Jordan fra Michelin-restauranten Maemo i Oslo, men måtte senere permittere alle ansatte. Også spennende planer for sesongen måtte skrinlegges.

– BIO-midlene har gitt Stokkøya Sjøsenter mulighet til å gjennomføre opplæring i bærekraftig forretningsutvikling, klimaregnskap og dyrking av egne grønnsaker og urter. Det har gjort at ansatte kan komme tilbake på jobb, og Helena Jordan bidrar med opplæring, organisering, servering og skriver blogg. På bloggen kan du blant annet lese om grønnsaks- og urtehagen til Stokkøya Sjøsenter, en «positiv» konsekvens av koronasituasjonen ettersom støtte fra Åfjord kommune og BIO-midler muliggjorde leie av kompetanse og opplæring på staben. Det er utrolig givende og direkte helsebringende for staben, og deilige produkter til kjøkkenet, melder Torill Langklopp.

Bygda 2.0 hadde før koronapandemien gjort en avtale med det italienske paret Nicola Meola og Genny Bernardi om at de skulle flytte til Stokkøya på Fosen for å bo og arbeide. Bakeriet ønsket å satse på reduksjon av svinn og fokusere mer på økologi og sirkulærøkonomi, og ønsket Nicola som sjefsbaker. Men koronaen førte til at alle hele inntekstgrunnlaget forsvant og ansatte måtte permitteres.

Opplæring av ny baker måtte også legges på is, men paret ble værende koronafast på Fosen på grunn av stengte grenser.

– For Bygda 2.0 var BIO-midlene avgjørende for at vi kunne satse på fortsatt drift og utvikling av bakeriet, opplæring i økologi, sirkulærøkonomi og klimaplan. Det var for oss meget positivt at virkemiddelapparatet var raskt ute med ordninger som dette, og at Fosen Innovasjon kunne bistå i søkeprosessen, opplyser Ingrid Langklopp.

Ørland Kysthotell var fullbooket for hele sommeren, og mars, april og mai lå an til å bli de beste månedene i hotellets historie. Koronasituasjonen førte til kanselleringer langt frem i tid, og alle 35 ansatte, unntatt hotelldirektøren, måtte permitteres.

– BIO-midlene har bidratt til at vi har kunnet tilby alle ansatte og permitterte muligheten til å delta på sju ulike kurs innen «Økologisk opplevelsesmat fra historiske omgivelser». I tillegg har hotellet startet utviklingen av egen økologisk parsell samt konsept basert på økologiske dyrkede grønnsaker og urter, opplyser Marianne Bjerkem Grodås.

– Den internasjonalt anerkjente fotografen Ian Brodie fra New Zealand, som blant annet har laget guide-bøker og jobbet med lokasjoner for Ringenes Herre-innspillingene, er hyret inn for å gi spennende opplæring i kommunikasjon og markedsføring. Det ligger mye bærekraft i disse tiltakene, og Ørland Kysthotell ønsker å satse videre på økologisk produksjon, kortreist mat og sunt og riktig kosthold. Tiltakene har gitt hotellet økt kompetanse og konkurransekraft på kort og lang sikt, melder Bjerkem Grodås.

CNC Produkter i Leksvika ble rammet av 15 prosent prisnedgang på produkter/tjenester i markedet, og måtte utsette planlagte prosjekter og oppdrag. For å omstille og forberede seg til en krevende høst for norsk industri, ønsker maskineringsbedriften å bygge opp de ansattes kompetanse på tvers av maskineri og i organisasjonen.

– BIO-midlene har derfor kommet godt med, og de gjennomfører opplæring i programmering og kjøring av mer effektive og avanserte maskiner, som kan utføre flere operasjoner samtidig. Resultatet er at CNC Produkter blir mer konkurransedyktig i et krevende marked. Digital omstilling av produksjonen har fått mer fart, og kompetansen blant de ansatte er uthevet og mer fleksibel, melder Arvid Steen.

Næringshagene fikk midler til å bistå

– I en kaotisk situasjon er det mye som ikke fungerer i begynnelsen, men én ting fungerte fra start, og det var den tydelige og målrettede støtten fra virkemiddelapparatet. Siva ga blant annet næringshagene mandat til å yte gratis tjenester til bedrifter som var rammet av koronasituasjonen. Da kunne vi hive oss rundt og bistå næringslivet med omstilling og innovasjon i en krevende situasjon, forteller leder for FI Industrihage, Kine Kilen.


Steinkjer kommune etablerer krisefond for korona-rammede bedrifter

Setter av en halv million for å hjelpe næringslivet. Steinkjer Næringsselskap skal forvalte fondet.


– I tillegg var Trøndelag fylkeskommune raskt på banen med BIO-støtteordningen, som har gitt mange bedrifter mulighet til å redusere permitteringene og gjennomføre kompetansetiltak, sier Kilen.


Danner kunnskaps-allianse:

Gir hjelp til lokale bedrifter under koronakrisa

Lierne Utvikling og kommunene i Indre Namdal gått sammen for å styrke lokale bedrifter under koronakrisa.


Dette er BIO

Støtteordningen «Bedriftsintern Opplæring» i Trøndelag (BIO Trøndelag) er rettet mot kompetansetiltak for omstilling og utvikling i små og store bedrifter spesielt rammet av koronasituasjonen. Fylkeskommunen tar imot søknader frem til 1. oktober, selv om avsatte midler allerede er brukt opp.