Spennende prosjekt testes for første gang

Bruker helikopter for å gjødsle skogen

Et helikopter er i full sving med gjødsling av nesten hogstmoden granskog i flere av namdalskommunene.

HÅPER PÅ MER GJØDSLING: Petter Elden i Alskog håper staten viderefører tilskuddet til skoggjødsling i årene som kommer. Han mener det er både et godt klimatilstak og en måte å få fram mer kvalitetstømmer fra skogen. 

Nyheter

NAMDALSEID: Et svart svenskregistrert helikopter gjorde fredag runde på runde ut fra en opplastingsplass på Namdalseid. Under helikopteret hang en beholder med et spredesystem for kunstgjødsel, som ble tømt i spesielt utvalgte skogteiger i nærområdet.

– Dette er første gang skoggjødsling blir gjort med helikopter i Namdalen. Dette er et spennende prosjekt som vi har stor tro på, sier skogbruksleder Peder Elden i Allskog som har ledet prosjektet.

Til sammen skal 10.500 dekar skog gjødsles innenfor Allskog sitt område denne runden, og etter å ha gjødslet en god del på Møre har de nå kommet til Namdalen.

– Vi skal gjødsle i Namdalseid fra flere lasteplasser, vi skal innom Namsos og vi skal til Grong, sier han.

KORT STOPP: I disse dager gjødsles det skog i Namdalen. Når helikopteret gjødslet skogområder som lå nært landingsplassen var det mer enn nok å gjøre for bakkemannskapet på to på den spesialbygde lastebilen der tobben under helikopteret ble fylt. 

Nøye utvelgelse

Det er ikke alt av skog som skal gjødsles.

– Det er en omfattende runde med utvelgelse. For det første må skogen være i rett alder. Vi gjødsler en sen firer. Det vil si skog som vil være hogstmoden om ti år, sier Elden.

I tillegg bør det være et brukbart antall dekar som skal gjødsles innen en radius på fire kilometer.

– Fire kilometer er satt som grense fra en lasteplass. De flyr gjerne lengre, men da blir det fort dyrere for skogeieren. Vi har derfor prøvd å finne arealer i lag med skogeierne som ligger forholdsvis tett, sier han.

I tillegg betyr bonitet mye. Altså hvor mye grana vokser akkurat på det stedet.

– Erfaring viser at jo høyere bonitet - jo bedre effekt av gjødsling. Det meste av det vi gjødsler i denne runden er 17 bonitet.

Før helikopteret møter opp på plassen er det laget et avansert og nøyaktig flymønster som piloten skal følge over området.

– De har en GPS-skjerm i flyet der rutene de skal fly er lagt inn. Når flyet krysser grensa til området som skal gjødsles, starter sprederen automatisk, og nøyaktig mengde gjødsel spres ut.

MYE FLYGING: Helikopteret får med seg bare 600 kilo gjødsel ut på hver tur. Det vil si at det det flys mange turer for å få ut all gjødsla. 

Kort tidsramme

Det meste som gjelder skog har lange tidsrammer. Man planter noe som barn eller kanskje barnebarn skal høste. Siden skogen skal høstes ti år etter gjødsling betyr det at det går forholdsvis kort tid fra investeringa, og at skogeieren kan høste gevinst.

– Gevinsten består i bedre tilvekst. Vi beregner at en gjødslet skog vil gi 1,5 kubikkmeter mer per dekar og en høyere skurtømmerandel sammenlignet med en ugjødslet skog, sier Elden.

For skogeieren blir det en kostnad på 450 kroner per dekar, og 40 prosent av dette får man igjen som tilskudd fra staten.

– I Sverige har skoggjødsling vært brukt i mange år. De har ikke den samme tilskuddsordninga som vi har og likevel finner de at det er lønnsomhet i det, sier Elden.

Tilskuddene til skoggjødsling har eksistert i fire år, og dette er siste året.

– Vi i Allskog håper staten fortsetter denne ordninga. I tillegg til å være ei god støtteordning for å få opp kvantumet med sagtømmer er det også et godt klimatiltak. Jo mer skogen vokser, jo mer CO2 binder den.