Omstilling ga omsetningsrekord for Nærøysund Aquaservice

Økt allsidighet og havbruksinnovasjon sørger for et solid 2019-resultat i Nærøysund Aquaservice. Nå styrker selskapet seg med flere ansatte, ny båt og mer areal.

SMILER: Regnskapsansvarlig Janiche Sandvik og daglig leder Brynjar Karlsen gleder seg over fjorårsresultatet i Nærøysund Aquaservice. Selskapet leverte godt på både topp- og bunnlinja, til tross for redusert aktivitet i en av de viktigste tjenestene fra selskapet.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

MARØYA: Det ferske årsregnskapet fra Nærøysund Aquaservice AS viser at selskapet satte omsetningsrekord med 63,7 millioner kroner i 2019. Resultat før skatt oppgis til 5,4 millioner kroner, ned fra 7,2 millioner kroner i 2018.

Daglig leder og majoritetseier Brynjar Karlsen sier seg godt fornøyd med den økonomiske fasiten etter fjoråret.

– Et rimelig bra år, oppsummerer Karlsen etter å ha gjennomgått nøkkeltallene for NT24.

Konstant omstilling

I likhet med resten av serviceindustrien har også Nærøysund Aquaservice nytt godt av eventyrlig vekst og solid lønnsomhet i havbruksnæringa. Fjorårets omsetningsrekord har likevel ikke kommet av seg selv, understreker Karlsen.

– Vi har vært gjennom ei omstilling. Tidligere var en stor del av inntektene i selskapet knyttet til notvask. Nå er dette markedet vesentlig redusert. For oss har det vært viktig å utvikle mer allsidige leveranser til oppdretterne, sier Karlsen.

– Hvilke typer oppdrag er det som generer inntekter til selskapet i dag?

– Det meste av serviceoperasjoner, ROV-arbeid (inspeksjoner og vedlikehold med fjernstyrte undervannsfartøy, journ. anm), fortøyningsarbeid, utsett av fisk – kort sagt mye av det som handler om drift og vedlikehold av oppdrettsanlegg, forklarer Karlsen.

Havbruksgründeren tror ikke at selskapet er i mål med omstillinga.

– Det blir vi aldri. Det er ei ung næring som utvikler seg raskt. Det vi har klokkertro på i dag kan være avleggs neste uke. Hele næringa er drevet av rask innovasjon og utvikling, og vi ønsker å stå for noen av løsningene på utfordringene i næringa. Da må vi være villige til å ta omstillingene når de kommer, sier Karlsen.Oppfinnere for havbruksnæringa

Han slår fast at selskapets satsing på havbruksinnovasjoner begynner å gi avkastning.

Nærøysund Aquaservice står blant annet bak Subsea Feeder, et patentert system for undervannsfôring av oppdrettslaks. Konseptet har allerede vakt oppsikt i havbruksnæringa, blant annet hos utstyrsgiganten Akva Group, som i dag står for markedsføring og salg av produktet.

– Produksjonen er i ferd med å ta seg skikkelig opp. Flere aktører har allerede tatt i bruk løsningen, mens andre er i en prosess for anskaffelse, forteller Karlsen.

INNOVASJON OG OMSTILLING: Daglig leder og medeier Brynjar Karlsen lever godt med høy innovasjonstakt i havbruksnæringa. Plastkomponentene på bildet utgjør deler av selskapets oppfinnelse som gjør det mulig å fôre oppdrettsfisken under vann.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nybåt på beddingen

Selskapets flåte består i dag av fem ROV-båter, to vaskebåter og to servicefartøy. Høsten 2021 mottar Nærøysund Aquaservice sin tredje servicebåt. «Aqua Fighter» måler 15 ganger 12 meter og leveres av Salthammer Båtbyggeri.


Nærøysund Aquaservice og Salthammer Båtbyggeri har inngått sin første kontrakt

Stålbåt-leveringen er en skikkelig gladmelding i «koronatid». Nærøysund Aquaservice utvider staben.


– Det er ei relativt stor investering for vår del, men nødvendig for å sikre kapasitet og fleksibilitet. Det er et skrikende behov etter servicekapasitet i næringa, sier Karlsen.

Flere folk og mer areal

Økt oppdragsmengde og et større tjenestespekter gir også utslag på antallet ansatte. Etter en utlysningsrunde tidligere i år sørger nå 33 personer for å holde hjulene i gang i Nærøysund Aquaservice.

– Vi har fortsatt noen ledige stillinger som vi ønsker å få besatt, sier Karlsen, som konkluderer med at det etter hvert begynner å bli trangt om plassen på Marøystranda.

– Produksjonen på land er relativt arealkrevende, så det vil ikke ta lang tid før vi må utvide for å gi rom til et nytt og større anlegg. Vi har heldigvis mer tomt å ta av, og kommer i løpet av kort tid til å starte prosessen med å utvikle arealet, avslutter Karlsen.


Flere års arbeid har ført frem – endelig har næringa fått viljen sin

Mandag ble det klart at det kommer et fagbrev i havbrukstekniker på VG3.