Måsøval passerte milliarden

Oppdrettsselskapet Måsøval oppnådde en omsetning på 1,1 milliard kroner i 2019.
Nyheter

SISTRANDA: Det skriver lokalavisa Hitra-Frøya. Tallet betyr at det Frøya-baserte oppdrettskonsernet styrket topplinja med 30 prosent fra konsernregnskapet i 2018 (850,4 millioner kroner).

- Veksten skyldes økt slakting både på Island og i Norge, med til sammen 5.576 tonn, til samlet 19441 tonn i 2019, uttaler administrerende direktør Asle Rønning til lokalavisa.

Driftsresultatet på 230,7 millioner kroner tilsvarer en margin på solide 20,8 prosent.

Måsøval Fiskeoppdrett AS eies av Måsøval Eiendom AS, som er eiet likt mellom brødrene Anders Måsøval og Lars Måsøval med 99,8 % av aksjene. Foreldrene Karsten og Marion Måsøval eier 0,2 % av aksjene.

Selskapet har totalt ni konsesjoner og har drift på syv lokaliteter for matfiskproduksjon av laks i kommunene Frøya, Kristiansund, Heim og fra 2020 i Aukra . Settefiskproduksjonen skjer i Laksåvika i Hitra kommune.

Måsøval har i tillegg eierinteresser i det islandske oppdretsselskapet Laxar.