Nye bedrifter i Trøndelag 22. juli

16 bedrifter ble etablert i Trøndelag i går, onsdag 22. juli 2020. Her er hele lista.
Nyheter

Lista viser alle nye selskaper i Trøndelag som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene onsdag 22. juli 2020. Totalt ble det registrert 16 nye selskaper på denne datoen.

FRØYA

Espen Nilsen Eiendom As: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan også delta i andre virksomheter med lignende formål. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Espen Henry Wahl Nilsen.

INDRE FOSEN

Gullhøna Eiendom As: Investering og drift av fast eiendom, samt hva naturlig hører til. Selskapet kan også delta i annen virksomhet gjennom kjøp av aksjer eller lignende. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Torbjørn Aune. Styreleder: Sigbjørn Gyldenskog Berstad.

LEVANGER

Trefelling Og Gravemaskinutleie, Haldor Oterholm: Trefelling, rotfjerning, grunnarbeid, maskinutleie. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Haldor Baustad Oterholm.

MELHUS

Hansens Renholdsservice As: Drive renholdsservice både for industri, kontor, husholdninger og butikker. Bemanning. Og i forbindelse med renhold; salg av alle typer renholdsutstyr. Investeringer i aksjer og hva som hermed står i forbindelse med. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Odd Martin Hansen.

Om Hansen Holding As: Investering i eiendom, utleie av maskiner og utstyr, investering i ikke børsnoterte selskaper. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Odd Martin Hansen.

NAMSOS

Namsos Dagligvare As: Salg av matvarer og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Alan Jamal Abdulkarim.

STEINKJER

Tverås Gårdsmat: Småskala produksjon av melk og kjøtt. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Birgit Johanne Tverås.

STJØRDAL

Medbroen Holding As: Eierskap av aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 100.000,00. Daglig leder og styreleder: Hjørdis Kindem Thyholt.

Omny Investment As: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Haakon Schanke Strømsnes.

TRONDHEIM

Nathalie Rindal Losoa: Freelance frisør. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Nathalie Rindal Losoa.

Pk Agentur As: Agenturvirksomhet som det som naturlig står i forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Per Kristian Hølaas.

Tom Bygg As: Byggearbeid, tømmer- og snekkerarbeid, taktekking, fasadearbeid, oppussingsarbeid samt annen aktivitet som naturlig faller sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Tomasz Strzelec.

VERDAL

Markrosa Ii Borettslag: Borettslag Organisasjonsform: Borettslag. Styreleder: Bjørn Winge.

ÅFJORD

Helgest As: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 210.000,00. Daglig leder og styreleder: Helge Johannes Stjern.

Håvard S. Ii As: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 617.850,00. Daglig leder og styreleder: Håvard Tinnen Stjern.

Tigi Ii As: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 617.850,00. Daglig leder og styreleder: Siri Stjern-Strøm.

Artikkelen er generert av NT24s automatiske tekstrobot. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene.