Apple Organics AS er slått konkurs

Selskap i Trondheim med 0 ansatte/104.000 kroner i omsetning slått konkurs.
Nyheter

Apple Organics AS i Trondheim kommune er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene tirsdag 28. juli 2020.

Selskapet hadde ingen ansatte da det ble slått konkurs. Det ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert 5. november 2018, og var registrert i industrien «postordre».

Selskapet var et privat aksjeselskap. Aksjekapitalen var på 30.000 kroner.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Tonje Blomlie.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet i 2019 hadde inntekter på kr. 104.000. Dette ga et negativt driftsresultat på kr. -17.000 og et negativt resultat før skatt på kr. -18.000. Året før, i 2018, viser regnskapet at tilsvarende tall var kr. 0 i omsetning, et negativt driftsresultat på kr. -22.000 og et negativt resultat før skatt på kr. -23.000.

Regnskap


20192018
Driftsinntekt104.0000
Driftsres.-17.000-22.000
Res. før skatt-18.000-23.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.

Artikkelen er skrevet av NT24s automatiske konkurs-robot. Konkurs-informasjonen er hentet fra Brønnøysundregistrene, firmainformasjonen er hentet fra 1881.no.