Nye bedrifter i Trøndelag 29. juli

17 bedrifter ble etablert i Trøndelag i går, onsdag 29. juli 2020. Her er hele lista.
Nyheter

Lista viser alle nye selskaper i Trøndelag som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene onsdag 29. juli 2020. Totalt ble det registrert 17 nye selskaper på denne datoen.

LEVANGER

Kioskdrift John Vatterholm: Butikkdrift med spill i kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: John Audun Vatterholm.

MALVIK

Major Shine As: Bilpleie, salg av bilpleieprodukter. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Dalibor Vukasinovic.

NAMSOS

He-Plan Eiendom Ii As: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltagelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 183.231,00. Daglig leder og styreleder: Jarle Ketil Rasmussen.

Kardiolog Skjetne As: Spesialisthelsetjenester, samt herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre virksomheter. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Kyrre Skjetne.

Miljøtomta As: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltagelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 1.462.730,00. Daglig leder og styreleder: Jarle Ketil Rasmussen.

OPPDAL

Filippa Innvest As: Investering, aksjer, verdipapirer, samt annen investeringsvirksomhet som naturlig hører sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 100.000,00. Styreleder: Runar Haugmo Hoel.

Mikal Invest As: Investering i aksjer, verdipapirer, samt annen investeringsvirksomhet som naturlig hører sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 60.000,00. Styreleder: Mikal Hoel.

Tom Hoel Invest As: Investering i aksjer, verdipapirer, samt annen investeringsvirksomhet som naturlig hører sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 60.000,00. Styreleder: Tom Hoel.

TRONDHEIM

Kristoffer Lo As: Produksjon og framføring av musikk, og alt hva faller inn under dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Kristoffer Lo.

Lidahl Mat & Sånn: Konsulenttjenester (kokketjenester) innen kokk og serverings faget. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Marius Lidahl.

Rian Blikk: Blikkenslagervirksomhet, ventilasjon og taktekking, samt annen tilhørende virksomhet. Herunder også drive handel, industri, agent- og konsulentvirksomhet. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Martin Skogly Rian.

Saga Betongsaging Stian Olufsen: Betongsaging, riving, kjerneboring. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Stian Olufsen.

Sæter Holding As: Holdingselskap. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Eivind Sæter.

Tobb Boligutleie 1 As: Utvikling, utleie og utbygging av eiendommer og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Torbjørn Sotberg.

Wingan White Eyewear: Detaljhandel utenom utsalgssted. Salg av solbriller/briller. Direktesalg og salg gjennom nettbutikk. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Lars Kolbjørn Wingan.

ØRLAND

Røkt Kebab As: Drive restaurant, kafe, bar og annet som naturlig faller sammen med dette. Arrangere konserter/event, og deltagelse i lignende selskaper. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Cemil Ilkhan.

Sj Service-Partner As: Utføre serviceoppdrag innen transport, renhold og vaktmestertjenester, herunder også kunne påta seg øvrige oppdrag innen bygg og anlegg. Og da herunder også utleie av personell (bemanning) for oppdrag innen samme bransjer. Foreta investeringer igjennom kjøp, salg og utleie av kapitalvarer, herunder både nye og brukte varer, og da også motoriserte kapitalvarer samt deler, utstyr og tilbehør tilknyttet dette. Foreta investeringer i aksjer, erverve og eie aksjer og andeler i andre selskaper samt investere i obligasjoner, verdipapirer, valuta, kunst, eiendom og hva som herved står i forbindelse med dette. Kjøpe, selge, eie, erverve og forvalte egen fast eiendom samt utleie av egen fast eiendom. Og annen relevant arbeid i tilknytning til dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Atle Løvseth.

Artikkelen er generert av NT24s automatiske tekstrobot. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene.