(Nidaros)

Det er åpnet konkurs i byggefirmaet Spyd Entreprenør AS, etter at styret har meldt oppbud.

Det fremgår av en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett.

Ifølge kjennelsen er driften i selskapet i gang, og det er opplyst at det er 14 ansatte i selskapet.

I 2019 omsatte selskapet for 13 millioner kroner, men hadde et negativt driftsresultat på 2,7 millioner kroner.

Den samlede gjelden skal være på rundt 9,6 millioner kroner, mens selskapets verdier er anslått til en verdi på cirka 2,7 millioner kroner, ifølge kjennelsen.

Advokat John Aksel Stav hos Bjerkan Stav er oppnevnt som bostyrer for konkursen.

Selskapet ble etablert i 2017.

Håvard Sletvold er styreleder i selskapet, mens Per Olav Koteng er daglig leder.