Onsdag ble det skapt 23 nye bedrifter i Trøndelag: Kirurgi, e-sport og gårdsdrift

Se lista over nyetableringer i Trøndelag 23. september 2020.

DEL

Listen viser alle nyetablerte selskaper i Trøndelag registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene 23.09.2020. Totalt ble det registrert 23 nye selskaper på denne datoen.

Levanger

Skjalg Ytterstad: Ortopedisk kirurgisk virksomhet for offentlige og private sykehus. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Skjalg Kjartan Ytterstad.

Malvik

Hos Eiendom AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom og annet som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Sindre Hoseth.

Æsh AS: Å investere i andre selskap, kjøp og salg av aksjer, samt investering i, og utvikling av eiendom og annen virksomhet som har sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Audun Aasen.

Meråker

Ståløien Gård - Og Håndtverktjenester DA: Gårdsdrift og håndverkstjenester. Ansvarlig selskap, delt ansvar. Deltakere: Arne Kalevi Palojärvi, Heidi Merethe Halvorsen.

Midtre Gauldal

Almås Beitelag SA: Samle beitebrukere innen området for i fellesskap å legge forholdene til rette for en best mulig utnytting av utmarksbeite, redusere tap av dyr og sikre dyrenes velferd gjennom organisert tilsyn, organisert sanking og andre målrettede fellestiltak. Samvirkeforetak. Styreleder: Hans Marius Liabø.

Oppdal

Restfonna AS: Investere i aksjer og andre verdipapirer samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Sivert Sæteren.

Orkland

Nordgard Syrstad Melk DA: Produksjon av melk, kjøtt, og grovfôr til eget forbruk, samt virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Ansvarlig selskap, delt ansvar. Deltakere: Kari Aftret Brøndbo, Einar Haugan.

Steinkjer

Antons Viltforedling AS: Utleie av leiligheter. Utleie av kjøkken. Leieskjæring av vilt. Aksjeselskap. Kapital: 80.000. Daglig leder og styreleder: Rune Tommy Lund.

Brannmesteren Eiendom AS: Kjøp, utbygging, utvikling, utleie og salg av fast eiendom og alt som hermed står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 500.000. Styreleder: Sigbjørn Vikan.

Phb Holding AS: Kjøp og salg av aksjer. Kjøp og salg av eiendom og annen virksomhet som står naturlig i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 500.000. Daglig leder og styreleder: Per Helge Bøe.

Snåsa Eiendom AS: Eiendomsutvikling, utleie av eiendom og det som naturlig hører til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Damir Momic.

Stjørdal

Uthus Consulting AS: Rådgivning innen vegteknologi, og andre konsulenttjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Nils Sigurd Uthus.

Trondheim

Alahmad S.hatoon: Matlevering fra restauranter til kunder. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Hatoon Alahmad.

Cavabugen Invest AS: Å investere i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 70.000. Daglig leder og styreleder: Geir Arnfinn Storvold.

Inkubinator AS: Utvikling og drift av programvare, samt investere i andre selskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Mats Sæter.

Jotunheimen AS: Utvikle, eie, drifte et underholdningssenter for E­sport, og dertil tilhørende aktiviteter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Tommy Pedersen.

Kjeldsberg Transporttjenester AS: Transporttjenester og sjåførutleie, samt det som naturlig faller inn under dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Geir Trygve Kjeldsberg.

Rødåsen Utvikling AS: Investering og eierskap i andre selskapet, utvikling og eierskap av fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Tore Geir Nilssen. Styreleder: Per Sigmund Aune.

Sameiet Innherredsveien 52: Eierseksjonssameie. Eierseksjonssameie. Styreleder: Tom Erik Fjær.

Trønderbil AS: Kjøp og salg av kjøretøy, samt relaterte produkter. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder: Michelle Bang. Styreleder: Marianne Bang.

Uniq Skin & Beauty AS: Medisinsk hudpleie utført av autorisert helsepersonell samt salg av kosmetiske produkter. Andre helse- og velværetjenester. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder: Kristin Normann Søberg. Styreleder: Jan Arve Stokke.

Wp Holding AS: Investering i andre selskap, aksjer, verdipapirer samt konsulenttjenester innen IT, logistikk og styringssystemer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Anders Borthen.

Verdal

Hynnen.com Alexander Hynne: Reparasjon og service på småelektronikk. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Alexander Albertsen Hynne.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken