Det har en stund vært uklart hva som skjer med NT24 – Nidaros’ og Amedias næringslivsredaksjon i Trøndelag – etter at John Inge Seljehaug meldte at han forlot journalistikken for å gå over til en kommunikasjonsstilling i Lerøy. Inn i redaktørrollen kommer Bastian Øien Alstad, som siden høsten 2022 har vært gravejournalist i Nidaros.

Alstad har vært tilknyttet Namdalsavisa fra 2013, og ble fast ansatt der etter studiene i 2018. Han har mastergrad i journalistikk, hvor han i sin masteroppgave forsket på fusjoner mellom lokalaviser i Trøndelag.

Prisbelønt for sitt gravearbeid

NT24 har det siste året gjort seg bemerket for avsløringer rundt Posten og TOBB, som begge har ført til store endringer. Sistnevnte vant også pris under Hellkonferansen tidligere i år.

– Mitt mål blir å heve kvaliteten på NT24 ytterligere, og ha mer fokus på undersøkende journalistikk, både innad i NT24-redaksjonen – men også samarbeide mer på tvers av mediehusene vi er tilknyttet – for å sammen lage den mest slagkraftige næringslivsjournalistikken i Trøndelag.

Bastian mottok journalistpriser i Trøndelag i 2021 og 2022 for sitt arbeid med varslingssaker i eldreomsorgen og en artikkelserie knyttet til overgrep i et lite lokalsamfunn.

– Selv, har jeg aldri hatt næringsliv som et dedikert ansvarsområde, inni blant artikler om helse og annen offentlig forvaltning, har jeg gjort en rekke gravesaker som har omhandlet næringsliv. Jeg tror det handler om å skaffe de riktige kildene, vite hvor du skal lete og ha en forståelse av hva som treffer og hva som er god journalistikk. Dette gjelder for alle felt, mener den nybakte redaktøren.

Bidra til ryddig og sunt arbeidsliv

– Hva blir hovedfokuset for NT24 fremover?

– Vi skal følge pengene og makta, avsløre urett, ulovligheter og svindel. NT24 skal få fram fakta og rette et kritisk søkelys mot etableringer, utbygginger og prosessene i forkant. Målet er å fortelle gode historier innenfor de forskjellige bransjene. Og aller viktigst; vi skal bidra til et ryddig og sunt arbeidsliv gjennom å aldri gi oss i saker der vi kan avdekke urett mot vanlige arbeidstakere, sier Alstad.

– Noen vil kanskje undre over hvorfor du velger å ta spranget over i næringslivsjournalistikken?

– Næringslivet og samfunnet for øvrig er inne i en spennende tid, med tanke på det grønne skiftet, kontinuerlig digitalisering og for mange er det usikre tider økonomisk. De neste årene vil det bli tatt mange store, viktige politiske avgjørelser, som vil få stor betydning for samfunnet. Her vil det alltid være næringsinteresser som tjener penger, og det vil få konsekvenser for enkeltmennesker og grupper. Vi skal overvåke at dette går ordentlig for seg og avdekke kritikkverdige forhold, lover Bastian Øien Alstad.

Med seg i NT24, vil Bastian ha Preben Fonn Witry i Nidaros og Eystein Fiskum Hansvik i Namdalsavisa.