Planlegger gigantinvestering i landbasert oppdrett

Flere aktører har startet jobben med å etablere landbasert oppdrett på Kråkøya.