– De regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Prisene på de såkalte FOT-rutene, hvor staten kjøper kapasitet for å sikre flytilbud til og fra distriktene, blir halvert fra 1. april 2024.

FOT-ruter

Det aller meste av flytrafikken i Norge drives kommersielt. For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Følgende ruteområder til/fra trønderske lufthavner er omfattet med ordningen med statlig kjøp

  • Røros–Oslo
  • Namsos–Trondheim og Rørvik–Trondheim

Kilde: Regjeringen.no

– Dette er en kjempenyhet som betyr mye for både lokalt næringsliv, kommunene og private. Dette skal sikre både billigere flybilletter og flere avganger, sier stortingsrepresentant Per Olav Tyldum (Sp) til NT24.

– Det er viktig for regjeringa å gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten vår. Det er mange som er avhengige av kortbanenettet, enden det er bedrifter, pendlere eller folk som skal besøke familie. Vi minsker prisene for dem som bruker fly og kortbanenettet i hverdagen, uttaler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I Trøndelag er rutetilbudet til og fra Rørvik, Namsos og Røros omfattet av ordningen.

Ved sistnevnte flyplass vil det fra kommende anbudsperiode stilles krav om at nattparkerte fly. Dette skal ifølge regjeringen bedre regulariteten på ruta mellom Røros og Oslo.