Høringsfristen for endringer i to lovverk knyttet til vindkraftutbygging gikk ut mens politiet var opptatt med å bære bort demonstranter fra Olje- og energidepartementet, og nå ber NRL om at arbeidet med lovendringene utsettes inntil Fosen-konflikten er løst, skriver Klassekampen.

NRL peker i sitt høringsinnspill på at departementet på grunn av sin håndtering av Fosen-saken har mistet all troverdighet og tillit blant reindriftssamene.

– Vi synes det er vanskelig å ta stilling til forslaget som ligger på bordet i dag, før Høyesteretts dom er fulgt opp, sier leder Inge Even Danielsen i NRL.

Stortinget vedtok for to år siden at vindkraftsaker skal innlemmes i plan- og bygningsloven. På den måten skal den lokale selvråderetten styrkes.

Men flere mener at forslaget som regjeringen har sendt ut på høring ikke går langt nok.

Også Sametinget og Amnesty International er blant dem som har uttrykt betenkeligheter i sine innspill til høringsforslaget.

(©NTB)