Økningen på tømmerprisen fortsetter. I gjennomsnitt fikk skogeiere 493 kroner per kubikkmeter tømmer i årets første kvartal. Det er 22 prosent mer enn i første kvartal i 2021, ifølge SSB.

Aktiviteten i skogbruket er også på et rekordhøyt nivå. I alt solgte skogeiere 3,2 millioner kubikkmeter industrivirke, noe som tilsvarer en oppgang på 7,5 prosent fra første kvartal i 2021.

I løpet av fjoråret økte prisen på hele tømmerstokken med 17 prosent. For sagtømmer var prisoppgangen på hele 30 prosent. Det førte til at det ble avvirket hele 935.000 kubikkmeter skog i Trøndelag i 2021.

Også i årets første kvartal skyldes prisøkningen særlig de høye prisene på sagtømmer. I gjennomsnitt fikk skogeierne 635 kroner per kubikkmeter for sagtømmer av gran og 614 kroner for sagtømmer av furu.

Omtrent en tredel av alt tømmeret ble eksportert til utlandet.