TRONDHEIM (Nidaros): Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 349 768 kroner ved utgangen av februar, melder Eiendom Norge fredag ettermiddag.

– Boligprisene steg videre i februar etter en januar som ble langt sterkere enn mange ventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han mener at uten lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår ville utviklingen trolig sett annerledes ut.

– Boligprisene har steget 4,5 prosent i årets første to måneder. Det er mindre enn i samme periode under pandemiårene 2021 og 2022, men mer enn årene før pandemien. Boligprisutviklingen så langt i år må karakteriseres som sterk, sier han.

Flere salg

Leder for analyse bolig, Jan Håvard Valstad, ved Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, sier til Nidaros at februar ble nok en god måned for boligmarkedet i Trondheim.

– Etter at pilene for omsetningstakt og prisutvikling skiftet fra negativ til positiv på slutten av fjoråret har vi nå ha prisvekst i Trondheim både i desember, januar og februar – på tross av mye fokus på økte renter og levekostnader for øvrig, sier han og fortsetter:

– Faktisk har det aldri tidligere vært solgt så mange brukte boliger i en februar måned i Trondheim som i år, sier han og legger til at det legges ut godt med boliger på markedet.

Boligprisene i Trondheim steg med 1,9 prosent i februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent. Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 2,9 prosent. Det er en svakere vekst enn i Stavanger (+6,3 prosent), Bergen (+5,6 prosent), og Oslo (+4,8 prosent).

– Selv om rentekostnaden har økt for alle med boliglån ser vi at oppmykning av boliglånsforskriften fra nyttår har økt kjøpeevnen for mange husholdninger. Samtidig fremstår trøndersk næringsliv og arbeidsmarked som robust, vi har rekordlav arbeidsledighet og forventninger om et godt lønnsoppgjør. Dette legger forbrukerne til grunn når de går på visning og inn i kjøpsprosessene. I sum ser vi at det var budrunder på omkring halvparten av alle boligsalgene i Trondheim i februar, og i snitt gikk boligene til ca 1 prosent over prisantydning. Et bra balansert marked, sier Valstad.

Boligmarkedet i Trondheim i februar:

  • Det har i februar blitt solgt 420 boliger i Trondheim. Det er 13,5 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2022. Hittil i år er det solgt 845 boliger i Trondheim. Det er 16,7 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.
  • Det har i februar blitt lagt ut 418 boliger for salg i Trondheim. Det er 3,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2022. Hittil i år er det blitt lagt ut 773 boliger til salgs. Det er 6,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.
  • Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 42 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 49 dager.
  • Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.585.848 kroner.

Landsomfattende

At det selges flere boliger i februar i år enn i fjor, er landsomfattende:

  • I februar ble det solgt 6.637 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022. Så langt i år er det solgt 13.624 boliger i Norge, noe som er 16,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.
  • I februar ble det lagt ut 6.647 boliger for salg i Norge, noe som er 0,4 prosent færre enn i samme måned i 2022. Så langt i år er det lag ut 12.866 boliger i Norge, noe som er 4,1 prosent flere enn i samme periode i 2022.