Det er 58 millioner mer i utbytte enn for 2021, da det ble utbetalt 253 millioner. Coop Midt-Norge økte kjøpeutbyttet fra 2 til 3 prosent fra 1. januar 2022.

– Vi er stolte over å kunne utbetale et rekordstort kjøpeutbytte på 311 millioner kroner til medlemmene våre. Kjøpeutbyttet ble økt fra 2 til 3 prosent fra 1. januar 2022, og styret har besluttet å videreføre dette høye nivået også for 2023. Formålet vårt er å skape medlemsnytte, og medlemmene som eiere er også våre beste kunder, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge, i en pressemelding.

I løpet av de siste ti årene har samvirkelaget utbetalt 1,9 milliarder kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler til medlemmene sine.

Landets 58 samvirkelag har 1 prosent kjøpeutbytte som minimumssats. Utover dette fastsetter hvert enkelt samvirkelag sitt kjøpeutbytte basert på egne resultater og finansiell soliditet.

I pressemeldingen framgår det at Coop Midt-Norges 130 butikker omsatte for til sammen 8,3 milliarder kroner i 2022. Dette er en nedgang på 1,5 prosent fra det foregående året, men 84 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Mens den underliggende driften var god, ble fjoråret mer krevende for selskapets finansplasseringer.

– Finansavkastningen ble negativ, som følge av krigen i Ukraina og den påfølgende uroen i aksje- og rentemarkedet. Vi forventer imidlertid at når inflasjonen begynner å komme under kontroll, og renteøkningene nærmer seg slutten, kvikner finansmarkedene til igjen. Vi er optimistiske med tanke på tiden fremover. Vi har vært med på svingninger før, og er ikke urolige, sier Skei videre i pressemeldingen.

Årsresultatet for 2022 blir klart i april.