Onsdag er det rentemøte, og torsdag presenteres rentebeslutningen og pengepolitisk rapport fra Norges Bank, inkludert ny prognose for renten fremover.

I desember vedtok rentekomiteen enstemmig å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 2,75 prosent. Vurderingen var da at styringsrenten mest sannsynlig ville settes videre opp i første kvartal 2023.

Ekspertene tror dette står ved lag. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank ser for seg at renta blir justert opp til 3 prosent nå og deretter ett hakk til fram mot sommeren. Det betyr at gjeldende rentebane på 3 prosent vil heves, noe han ser som nødvendig, etter bankuroen de siste ukene og utviklingen i Norge i år.

– Siden desember har krona vært svakere enn forventet, og olje- og gassprisene har gått ned. Vi utelukker ikke at de justerer opp til og med et halvt prosentpoeng torsdag for å stabilisere valutakursen, men jeg tror ikke det er det som er mest sannsynlig, sier han til NTB.

Følger for næringene

Samme dag som Norges Banks rentemøte viser Virkes konjunkturrapport at mange bransjer nå begynner å merke effekten av tidligere rentehevinger og reallønnsnedgang.

– Vi regner med at det kommer en renteøkning fra Norges Bank i morgen på et kvart prosentpoeng. Så er vi spent på hva slags rentebane som legges fram i disse urolige tidene. Vi mener det er grunn til å gå forsiktig fram, ikke minst fordi virkningene av tidligere økninger ennå ikke er uttømt, sier sjeføkonom Lars E. Haartveit i Virke i en pressemelding.

En liten spagat

Det har vært mye uro på verdens børser i kjølvannet av at Silicon Valley Bank kollapset i USA og at den sveitsiske banken Credit Suisse måtte ha krisehjelp.

Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets tror også Norges Bank vil fortsette å heve renten, til 3 prosent, og i tillegg legge fram en høyere rentebane.

– Vi forventer at rentebanen i år vil løftes, men at det vil ta litt tid før rentetoppen nås, nettopp fordi det er argumenter for å avvente situasjonen og se an markedene. Akkurat nå er det veldig vanskelig å si hvordan timingen blir, sier Berg.

Tross svekket krone, lavere oljepris og høy inflasjon går norsk økonomi bra, og arbeidsledigheten er ennå lav.

En renteøkning vil kunne bidra til å få ned inflasjonen, men tar Norges Bank for hardt i, vil det kunne øke prisene, dempe aktiviteten i norsk økonomi og i neste omgang øke arbeidsledigheten.

– Dette var allerede en spagat, med mange hensyn å ta og veie mellom. Vi lever i en tid hvor vi kjenner på kroppen at det er uheldig at inflasjonen er høy. Men vi bør også være opptatt av å få dette under kontroll og håpe at de klarer å balansere hensyn, uten å stramme for hardt, sier Berg.

Møter i USA og Storbritannia

Denne uka er det også rentemøter i den amerikanske sentralbanken Fed og Bank of England. Også der ventes det renteøkninger.

Den norske krona er for øvrig langt mer svekket mot dollar, euro og pund så langt i år enn det tidligere prognoser tilsa.

– Det vi er mest spent på, er hvor bekymret Norges Bank er for utviklingen i kronekursen. Det er det som gjør at vi ikke blir superoverrasket hvis de leverer 50 basispunkter, men tror ikke det. Men det er den veien usikkerheten ligger, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

(©NTB)