Ritek har fått ny millionavtale med Forsvaret

Av

Ritek AS på Rinnleiret fortsetter samarbeidet med det norske Forsvaret – har fått kontrakt på levering av 20 CV90 Kampstøttevogner