NÆRØYSUND: Det går fram av ei pressemelding fra selskapet fredag ettermiddag.

– SalmoSea har over tid ikke vært i stand til å dekke sine løpende forpliktelser. Slakterivirksomheten til selskapet vil etter styrets vurdering heller ikke være konkurransedyktig fremover. Selskapets eiere har arbeidet intenst for å unngå denne situasjonen som har utviklet seg over flere år, blant annet ved å utstede 82,7 millioner i løpende tilførsel av ny kapital, skriver selskapet – og legger til at de beklager sterkt at selskapet har sett seg nødt til å gå til dette skritt.

Inngår lokale slakteavtaler

Ifølge pressemeldinga vil den viktigste jobben for SalmoSea og selskapets eiere fremover vil være å ivareta interessene til de 110 ansatte – med særlig vekt på å finne ny jobb til medarbeiderne.

– Med dette som viktig formål vil både SalMar/SalmoNor og Bjørøya inngå slakteavtaler hos SinkabergHansen på Marøya, skriver selskapet.

Slakteriet Salmosea het tidligere Nils Williksen AS. Selskapshistorien kan spores helt tilbake til 1883, da sjømatfamilien Williksen åpnet fiskemottak på Flerengstranda, like utenfor Rørvik

I løpet av de siste årene har eierne investert tungt i å øke produksjonskapasiteten ved anlegget på Flerengstranda

NT24 skrev allerede i januar i fjor om usikkerheten blant tillitsvalgte og ansatte etter at hovedeier NTS ble gjenstand for en intern maktkamp og påfølgende budkrig. Spillet om NTS endte til slutt med at Gustav Witzøe-eide Salmar sikret seg kontrollen i Rørvik-konsernet.

Lønn og særskilte tiltak

SinkabergHansen skal ifølge SalmoSea-styret prioritere de berørte ansatte når økte volum utløser behov.

– Disse avtalene vil gi økt og mer stabil sysselsetting i SinkabergHansen. SalMar vil også gi høyeste prioritet til de som nå er ansatt i SalmoSea når de skal ansette et betydelig antall nye medarbeidere ved sine slakteri både på Frøya og Senja, heter det videre.

For å gjøre SalmoSea konkurransedyktig, har selskapet estimert et investeringsbehov på cirka 250 millioner kroner i oppgraderinger.

– Ei slik investering er ikke tilrådelig med den grunnrenteskatten på havbruk som regjeringa har varslet, og som et flertall på Stortinget har gitt sin prinsipielle tilslutning til. Forslaget innebærer ei tredobling av skatten på havbruk i Norge, fra 22 til 62 prosent. I så fall vil det meste av kontantstrømmene fra norsk havbruk bli inndratt i skatt, veksten blir lavere, og terskelen for nye kostbare investeringer vesentlig høyere. Grunnlaget for landbasert industri i Norge, f.eks. foredling, vil bli svekket. På denne bakgrunn er det ikke finansielt og økonomisk grunnlag for de store investeringene som kreves for å oppgradere SalmoSea sitt slakteri, skriver styret.

Selskapet vil i forståelse med sine eiere tilby følgende til alle sine faste ansatte:

  • Minimum tre måneders oppsigelseslønn
  • Tilrettelegge for at ansatte som tar fagbrev eller andre kurs skal få fullføre disse
  • To millioner kroner for særskilte tiltak til de ansatte