Gå til sidens hovedinnhold

Sanner spår budsjettknipe

Statens utgifter vil om få år øke raskere enn inntektene, advarer regjeringen i sin nye perspektivmelding. På sikt vil 5 milliarder kroner i året stå udekket.

– Vi har verdens beste utgangspunkt for å håndtere omstillingen og håndtere utfordringene. Men vi er nødt til å ha tydelige strategier for å få det til, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han la fredag fram Perspektivmeldingen 2021, der regjeringen ser inn i den økonomiske spåkula for de kommende tiårene.

Meldingen viser at Norge har større økonomiske utfordringer i vente, vår store oljerikdom til tross.

– Skatteinntektene kommer ikke til å øke like mye. Og oljeinntektene kommer til å gå ned, påpeker finansministeren.

Udekket finansieringsbehov

«I årene framover står Norge overfor både nye og kjente utfordringer. I tiårene som kommer, vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet.»

Slik begynner stortingsmeldingen, som alt i alt er 308 sider lang.

Over tid vil inntektene fra olje- og gassvirksomheten avta, og oljefondet vil snu fra å vokse raskere til å vokse saktere enn resten av økonomien, advares det.

Sammen med lavere vekst i skatteinntektene og økte utgifter til pensjoner, helse og omsorg, bidrar dette til at handlingsrommet i budsjettene blir trangere og trangere.

Denne utviklingen vil etter hvert skape en ubalanse i statsbudsjettene:

«Etter hvert vil det oppstå et økende inndekningsbehov. Det betyr at inntektene må økes eller utgiftene reduseres. Med de forutsetningene som er lagt inn i basisforløpet i denne meldingen, må statens utgifter kuttes eller skattene økes tilsvarende 5,6 pst. av fastlands-BNP fram mot 2060», fastslås det.

Det tilsvarer en årlig innstramming på nær 5 milliarder kroner. Den må dekkes inn enten gjennom budsjettkutt eller gjennom en økning i inntektene.

Vil øke sysselsettingen

Regjeringens hovedsvar på utfordringen er at sysselsettingen må opp.

– Det er flere i arbeid som er svaret på de langsiktige utfordringene for dette landet, sa statsminister Erna Solberg (H) under framleggelsen av stortingsmeldingen fredag ettermiddag.

Regjeringen vil blant annet satse på å få flere unge til å fullføre videregående skole og å få flere til å gå fra deltid til heltid.

Samtidig vil regjeringen skape flere jobber i privat sektor og løfte fram ny grønn industri.

Opposisjonen kritisk

Venstresiden gir derimot regjeringen strykkarakter og trekker spesielt fram hvordan regjeringens skattekutt har bidratt til å skape den budsjettknipen Norge nå står overfor.

– Høyres presentasjon av perspektivmeldingen er en politisk dekkoperasjon. Høyre vil at du skal stramme livreimen, mens de selv kan gi store skattekutt til de aller rikeste, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Rødts nestleder Marie Sneve viser til at regjeringen har kuttet det samlede skatte- og avgiftsnivået i Norge med 34 milliarder kroner siden 2013.

– Det blir bare krokodilletårer når regjeringen er bekymret for at samfunnet vil mangle milliarder, mens milliardærene blir stadig rikere og koronapolitikken øker forskjellene, sier hun.

Sanner forsvarer derimot regjeringens skattepolitikk. Men overfor NTB innrømmer han at regjeringen nå har brukt opp mye av rommet som var tilgjengelig.

– Med de utfordringene vi ser framover nå, så er svaret verken å øke skattene eller å redusere arbeidstiden. Det er ikke rom for de store skattelettelsene framover.

Kommentarer til denne saken