Halvannet år etter oppstart, er Vise Boligutvikling konkurs. Det fremkommer av en kjennelse fra Trøndelag tingrett.

Det er selskapet selv som har begjært selskapet konkurs. Virksomheten er allerede innstilt, og det er ikke noen ansatte i selskapet.

Ifølge stiftelsesdokumentene drev selskapet med boligutvikling, samt kjøp og salg av eiendom.

Gjeld på 1,5 millioner

Selskapets samlede gjeld utgjør i dag 1,5 millioner kroner, mens verdiene på eiendelene er anslått til rundt 933.000 kroner, kommer det frem i kjennelsen.

Det var i oktober 2020 etablerte Eirik Indergård Setran og Marcin Lukasz Wietoszko selskapet med 500.0000 kroner i aksjekapital.

Det var ikke mye aktivitet i etableringsåret. Ifølge Proff fikk selskapet en omsetning på 1,5 millioner kroner, og et positivt resultat på i underkant av en halv million kroner. Selskapet har ikke levert regnskap for 2021.

Setran står oppført som daglig leder og eier 40 prosent av selskapet, mens Wietoszko er største eier og står oppført som styreleder. Det har ikke lyktes NT24 å få en kommentar mandag.