Satset flere titalls millioner under koronastoppen ved Norske Skog

MILLIONINVESTERINGER: Administrerende direktør Bjørn Einar Ugedal ved Norske Skog Skogn skryter av arbeidsinnsatsen og innstillingen til de ansatte under den verste koronaperioden som gjorde det mulig å gjennomføre millioninvesteringer.

MILLIONINVESTERINGER: Administrerende direktør Bjørn Einar Ugedal ved Norske Skog Skogn skryter av arbeidsinnsatsen og innstillingen til de ansatte under den verste koronaperioden som gjorde det mulig å gjennomføre millioninvesteringer. Foto:

Norske Skog Skogn brukte fabrikkstoppen for å møte fremtiden.

DEL

SKOGN: Midt i koronapandemien ble det full stopp for Norske Skog Skogn. Maskinstansen ble en velsignelse i forkledning for industriselskapet, som brukte tiden til å ruste seg for fremtiden.

– Et godt resultat i 2019 gjorde det mulig for oss å sette av større summer til investeringer i 2020 enn foregående år. Samtidig ga koronastoppen oss muligheten til å ruste oss for det grønne skiftet, sier administrerende direktør Bjørn Einar Ugedal ved Norske Skog Skogn.

Fyrkjel til 20 millioner

Han ønsker ikke å gå ut med eksakt investeringsramme, men det er snakk om flere titalls millioner kroner. En av de største enkeltinvesteringene er opprustingen av en fyrkjel til 20 millioner kroner. Den fikk økt kapasiteten og begrenset NOX-utslipp i løpet av tre koronauker.

– Det har gått med 6500 arbeidstimer ved bruk av mye innleid utenlandsk arbeidskraft. De kom på en søndag og ble koronatestet med en gang. Så ble prøvene kjørt til Oslo natt til søndag med bil slik at vi raskest mulig kunne få resultatet og satt dem i arbeid, forteller Arild Brustad som er driftsleder for varmeteknikk, vedhåndtering og bio, og har vært prosjektleder for arbeidet.

TO STORE KORONAPROSJEKT: Arild Brustad og Peder Lutdal har vært prosjektledere for hvert sitt store investeringsprosjekt ved Norske Skog Skogn under koronaperioden. Her ved den nye fyrkjelen.

TO STORE KORONAPROSJEKT: Arild Brustad og Peder Lutdal har vært prosjektledere for hvert sitt store investeringsprosjekt ved Norske Skog Skogn under koronaperioden. Her ved den nye fyrkjelen. Foto:

Han ser bort på Peder Lutdal som er prosessingeniør for papirfabrikken. Han har hatt ansvaret for koronatestingen, og Brustad skryter av arbeidet som er lagt ned.

– For å rekke oppgraderingen mens alt annet sto stille, var det essensielt å treffe på tiden. Det er klart vi var litt spente, men alt gikk smertefritt uten smitte og uhell, sier Brustad.

STORT LØFT: Det ble skåret hull i taket og løftet ut gamle deler og løftet inn nye deler, 30 meter oppe i lufta ved bruk av den største krana Norske Skog Skogn noen gang har brukt.

STORT LØFT: Det ble skåret hull i taket og løftet ut gamle deler og løftet inn nye deler, 30 meter oppe i lufta ved bruk av den største krana Norske Skog Skogn noen gang har brukt. Foto:

Bedre kapasitet

Fyrkjelen ble startet opp tidlig i september og gir 10-15 megawatt mer effekt, det vil si omlag 20 prosent økning.

– Maksapasiteten er på 50 megawatt. I tillegg vet vi at det kommer strengere krav enn det vi har i dag når det gjelder NOX-utslipp. Kjelen fra 1997 er nå modifisert for å møte fremtidige krav. Å være prosjektleder for et slikt stort fremtidsrettet arbeid midt i koronaen var spesielt artig og givende, sier Brustad.

FYRHUSET: En av de tre fyrkjelen har nå fått betydelig bedret kapasitet gjennom en opprusting da fabrikken stoppet helt opp på grunn av korona. Til venstre: Arild Brustad.

FYRHUSET: En av de tre fyrkjelen har nå fått betydelig bedret kapasitet gjennom en opprusting da fabrikken stoppet helt opp på grunn av korona. Til venstre: Arild Brustad. Foto:

Mer ytelse på papirmaskinen

I tillegg har bedriften investert i en ny dampkasse på den største papirmaskinen med en kostnad på 6,5 millioner kroner.

– Selve delen kommer fra internasjonale leverandører, men vi har hatt et titalls egne ansatte i sving med montering de 14 dagene maskinen sto stille, sier Lutdal, som har vært prosjektleder for arbeidet.

Han forteller at dette er en investering som står seg i flere år fremover, som gir Norske Skog Skogn mulighet til å produsere mer papir og samtidig ha mindre svinn.

– Det er rett og slett et effektiviseringstiltak. Nå kan PM3 produsere 750 tonn papir i døgnet, sier Lutdal.

Sviktende marked

Fabrikksjef Ugedal forteller om et sviktende marked som har blitt bare mer og mer tydelig under koronaperioden, samtidig ga det dem bedre tid til gjennomføring av planlagte prosjekter.

– Fyrkjelprosjektet spesifikt er også et miljøprosjekt i høyeste grad. Det kommer også en oppfølger på det til neste år som skal ta utslippsreduksjonene enda lenger, sier Ugedal.

Han viser til at ved et så stort anlegg som Skogn er det mye som går på vedlikehold, forbedringer og effekter hele tiden, men at svikten i markedet tvinger dem til å tenke nytt.

– Ga noen av de ansatte uttrykk for at de var redd for arbeidsplassen sin?

– Nei. Fabrikkstoppen virket nok utad mer dramatisk enn den var, sier Ugedal.

Regnskapet for 2020 håper han tar seg opp på tampen av året. Fremdeles står den ene papirmaskinen stille.

– Først halvår i år hadde vi full kapasitet, som ett av få anlegg. Så kom den enorme svikten i markedet i andre og tredje kvartal. Markedet generelt viser 25-30 prosent nedgang fra i fjor til i år på samme tid. Inntil 2019 har nedgangen i markedene vært på mellom fem og åtte prosent. Det er en skikkelig skrell, sier Ugedal.

Han forklarer likevel fabrikkstoppen som riktig.

– Det var en kortere mer omfattende stopp, der alle tok en del av kaka istedet for at vi måtte permittere etter ansiennitetsprinsippet. Andre halvår er ikke spesielt bra, men vi styrer ikke mot negativt resultat. Jeg håper vi har full kapasitet i fjerde kvartal. Samtidig jobber vi hardt med nye produkter og markeder.

Norske Skog Skogn AS

RESULTATREGNSKAP 2019 2018 2017
Sum driftsinntekter 2 280 874 000 2 199 548 000 1 955 216 000
Driftsresultat 196 591 000 -10 539 000 -400 340 000
Resultat før skatt 820 315 000 164 442 000 -523 068 000
Årsresultat 843 963 000 164 577 000 -557 620 000

Kilde: regnskapstall.no

Artikkeltags