Nordlys taxi AS i Trondheim kommune er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene onsdag.

Selskapet sto registrert med 18 ansatte, og hadde forretningsadresse i Ranheim.

Taxi-selskapet ble registrert 30. mars 2021. Det er ikke levert noe regnskap for første driftsår.

Styreleder og daglig leder ved konkursåpningen var A Omar Khuder Khuder. Han har så langt ikke besvart NT24s henvendelser.